Světci k nám hovoří...


blah. Audomar /Otmar/

Audomarus

1. listopadu, připomínka
Postavení:misijní biskup
Úmrtí:asi 670

ŽIVOTOPIS

Narodil se poblíž Coutances v Normandii na severozápadě Francie. Jeho jméno ve francouzštině zní Omer, česky Otmar, ale později je uváděn jménem Audomar z Thérouanne.

Po smrti matky vstoupil i s otcem Friulfem do kláštera v Luxeuil v Burgundsku. Po nějaké době přijal svátost kněžství a po odchodu z Luxeuil, kde byl delší dobu, se stal biskupem v Thérouanne, vzdáleném asi 50 km východně od Boulogne. V Sithiu (asi 15 km severně, jako základnu pro šíření křesťanství založil r. 654 klášter – opatství sv. Petra (které má nyní název Rue Saint-Bertin v Saint-Omer). Plně se soustředil na evangelizaci kraje a na formaci kněží. Působil i na části území dnešní Belgie.

V roce 663 Audomar pozbyl zrak, ale v záznamech je uváděn ještě roku 667. Zemřel pravděpodobně kolem roku 670.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas ómnium Sanctórum; Cæsarius, m. Tarracinæ (století neznámé); Benignus, m. Divione (století neznámé); Austremonius (s. III.); Ioannes et Iacobus (344); Marellus (s. IV. ex.); Romulus, abbas (s. V.); Severinus, monachus (asi s. VI.); Magnus, ep. Mediolanen (s. VI.); Vigor (před r. 538); Licinius (asi 606); Maturinus, presb. (asi s. VII.); Audomarus (asi 670); Rainerius Aretinus (1304); Nonius Alvarez Pereira (1431); Petrus Paulus Navarro, Dionysius Fujishima, Petrus Onizuka Sadayu et Clemens Kyuemon (1622); Rupertus Mayer (1945); Theodorus Georgius Romzsa (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.