Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
blah. Lukáš Belludi
Lucas Belludi

17. února, připomínka
Postavení:provinciál OFM
Úmrtí:1268

ŽIVOTOPIS

Pochází ze šlechtické rodiny v Padově. Asi ve 20 letech se stal učedníkem sv. Františka. A později druhem Antonína z Padovy. Stal se známým svou velkou výmluvností a získal také pověst divotvůrce. Za svého provincialátu nechal umělecky zkrášlit basiliku sv.Antonína.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Feria IV Cinerum; Fundatores VII Ordinis Servorum Mariæ: Alexius, Bartholom (1310); Theodorus Tiro (306); Flavianus, ep. Cpolitan. (449); Lucas Belludi (1268); Bonosus (ca. 373); Mesrobus (ca. 440); Fintanus, abbas (ca. 440); Finanus (ca. 656); Silvinus (s. VIII.); Constabilis (1124); Evermodus (1178); Lucas Belludi (1268); Antonius Leszczewicz (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský