Světci k nám hovoří...


sv. German, Teofil a Cyril

Germanus, Theophilus et Cyrillus, m. in Cappadocia

3. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci

ŽIVOTOPIS

Martyrologium zde jen stručně připomíná tři křesťany, kteří podstoupili pro svou víru mučednickou smrt v Césareji Kappadocké (dnes Kayseri v Turecku), a to v době, která nám není spolehlivě známa. Mnohé hagiografické spisy uvádějí názor, že to bylo nejspíše za císaře Décia kolem r. 250. Jsou v nich připojeni i další mučedníci, na rozdíl od posledního martyrologia.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martinus de Porres (1639); Germanus, Theophilus et Cyrillus, m. in Cappadocia; Libertinus (s. III./IV.); Papulus (s. III./IV.); Valentinus et Hilarius (století neznámé); Guenæl (s. VI.); Silvia (s. VII.); Domninus, ep. Viennen (asi 538); Pirminus (asi 755); Ioannicius (846); Odrada (asi s. XI.); Ermengaudius (1035); Berardus, ep. Marsorum (1130); Alpais (1211); Idda (asi 1226); Simon Balacchi (1319); Emmanuel Lozano Garrido (1971)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.