Světci k nám hovoří...


sv. Papulus

Papulus

3. listopadu, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. III./IV.

ŽIVOTOPIS

Byl misionářem v jedné z prvních skupin, které ve 3. století přišly do Galie. Jeho poslední působiště bylo v Lauragais Narbonne, asi 60 km jihovýchodně od Toulouse v dnešní Francii. Zde zemřel mučednickou smrtí.

Mnohé životopisy představují Papuluse jako misionáře ve společnosti biskupa Saturnina, ale pak se rozcházejí u dvou osob téhož jména Saturnin.

Podle jednoho podání byl Papulus se Saturninem zatčen guvernérem Rufinem, vězněn a Božím zásahem získal svobodu. Po nějakou dobu působil i v Toulouse. Byl horlivým kazatelem a dosahoval mnoha obrácení. To bylo příčinou, že byl pronásledovateli hlasatelů evangelia dopaden a umučen asi 9 km od Lauragais Narbonne. Toto místo, na němž byl postaven kostel a později i klášter, bylo nazváno St-Papoul.

Jeho údajný hrob byl v r. 1265 objeven v bazilice Saint-Sernin v Toulouse, ale ostatky jeho hlavy jsou uctívány v klášteře Saint-Papoul.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martinus de Porres (1639); Germanus, Theophilus et Cyrillus, m. in Cappadocia; Libertinus (s. III./IV.); Papulus (s. III./IV.); Valentinus et Hilarius (století neznámé); Guenæl (s. VI.); Silvia (s. VII.); Domninus, ep. Viennen (asi 538); Pirminus (asi 755); Ioannicius (846); Odrada (asi s. XI.); Ermengaudius (1035); Berardus, ep. Marsorum (1130); Alpais (1211); Idda (asi 1226); Simon Balacchi (1319); Emmanuel Lozano Garrido (1971)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.