Světci k nám hovoří...


sv. Valentin

sv. Valentin

sv. Valentin a Hilarius

Valentinus et Hilarius

3. listopadu, připomínka
Postavení:kněz a jáhen, mučedníci
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Připomínáme si zde další dva mučedníky z nejistého období. Podle dokumentu z r. 788 se kostel s hrobkou kněze Valentina nacházel na Via Cassia, poblíž Viterba. Asi o 40 let později opat F. Sicardo zde potvrdil vedle Valentina i ostatky jáhna Hilaria.

Podle legendy sepsané v 8. století byli umučeni za císaře Diokleciána (284-305). Přežili topení v Tibeře a byli sťati. Pohřbeni byli na místě zvaném „Camillarius.“ Sepsání, už pro časovou vzdálenost od údajné smrti, nemůže být bráno jako spolehlivé a tak jistým podkladem pro jejich uctívání je jen to, co bylo dosvědčeno při objevení jejich hrobu: Kněz Valentin a jáhen Hilarius, kteří pro Krista podstoupili smrt u Viterba. Jejich ostatky byly prý přeneseny do katedrály v r. 1303.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martinus de Porres (1639); Germanus, Theophilus et Cyrillus, m. in Cappadocia; Libertinus (s. III./IV.); Papulus (s. III./IV.); Valentinus et Hilarius (století neznámé); Guenæl (s. VI.); Silvia (s. VII.); Domninus, ep. Viennen (asi 538); Pirminus (asi 755); Ioannicius (846); Odrada (asi s. XI.); Ermengaudius (1035); Berardus, ep. Marsorum (1130); Alpais (1211); Idda (asi 1226); Simon Balacchi (1319); Emmanuel Lozano Garrido (1971)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.