Světci k nám hovoří...


sv. Hermengaud

Ermengaudius

3. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1035

ŽIVOTOPIS

Pocházel z významné rodiny v oblasti Pyrenejí ve Španělsku. Stal se arcijáhnem a pomocníkem biskupa Salliho. V lednu 1010 byl ustanoven biskupem Urgell v Katalánsku. Pro úsilí, s nímž se věnoval obnově církve po maurské nadvládě, měl velký věhlas. V Urgell je mu připisována stavba chrámu i založení řeholních kanovníků s pravidly sv. Augustina. Když k dobru věřících byla zahájena stavba mostu přes řeku Segre, přišel pomáhat také biskup Hermengaud. Uvádí se, že při práci na této stavbě uklouzl a pádem z výšky utrpěl poranění hlavy, které bylo příčinou jeho smrti 3. 11. 1035.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martinus de Porres (1639); Germanus, Theophilus et Cyrillus, m. in Cappadocia; Libertinus (s. III./IV.); Papulus (s. III./IV.); Valentinus et Hilarius (století neznámé); Guenæl (s. VI.); Silvia (s. VII.); Domninus, ep. Viennen (asi 538); Pirminus (asi 755); Ioannicius (846); Odrada (asi s. XI.); Ermengaudius (1035); Berardus, ep. Marsorum (1130); Alpais (1211); Idda (asi 1226); Simon Balacchi (1319); Emmanuel Lozano Garrido (1971)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.