Světci k nám hovoří...


sv. Berard z Marsi

Berardus, ep. Marsorum

3. listopadu, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:1130

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1079 na hradě Colli (20 km východně od města Avezzano) u Pescina v Itálii. Patřil k rodu hrabat z Marsi v Abruzzi. Dětství prožíval u kanovníků katedrály sv. Sabiny v Marsi. Od 17 let pokračoval ve vzdělávání v benediktinském klášteře Monte Cassino, kde pak zůstal až do roku 1102, kdy ho papež Paschal II. povolal do Říma. Stal se podjáhnem a byl od papeže ustanoven delegátem pro římský venkov. Za této služby byl od hraběte Petra Colonny vězněn ve vyschlé studni. Po návratu k papežskému dvoru obdržel od papeže hodnost kardinál-jáhen a později kardinál.

V roce 1109 byl jmenován biskupem pro oblast s dnešním označením Marsica a městem Avezzano a tehdejším 21 km jezerem Fucino, které bylo v 19. stol. vysušeno.

Berard z Marsi byl znám i tím, že pomáhal chudým. Svým bojem proti svatokupectví a konkubinátu získal nepřátele, kteří se postarali, že musel několikrát do vyhnanství. Nějakou dobu mezi léty 1110 a 1118 působil jako papežský nuncius na Sardinii.

Zemřel v 51 letech, poté, co svůj majetek odkázal chudým, a byl pohřben v katedrále v Marsi. Za života i po jeho smrti jsou připomínány zázraky a jeho kult 10. 5. 1802 schválil Papež Pius VII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martinus de Porres (1639); Germanus, Theophilus et Cyrillus, m. in Cappadocia; Libertinus (s. III./IV.); Papulus (s. III./IV.); Valentinus et Hilarius (století neznámé); Guenæl (s. VI.); Silvia (s. VII.); Domninus, ep. Viennen (asi 538); Pirminus (asi 755); Ioannicius (846); Odrada (asi s. XI.); Ermengaudius (1035); Berardus, ep. Marsorum (1130); Alpais (1211); Idda (asi 1226); Simon Balacchi (1319); Emmanuel Lozano Garrido (1971)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.