Světci k nám hovoří...


sv. Nikandr a Hermes

Nicandrus et Hermes

4. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Nikandr byl biskupem v městě Myra v maloasijské Lykii (na území dnešního Turecka). Hermes se stal knězem v Lykii. Oba dva zde potom podstoupili mučednickou smrt. Další spolehlivé informace o jejich životech nemáme.

Vyskytující se legenda uvádí, na rozdíl od martyrologia, vysvěcení Hermese už v I. století a popisuje mučení se zázraky příliš drasticky a s nemalou fantazií. Uváděno je také pohřbení zaživa.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Carolus Borromeo (1584); Vitalis et Agricola, m. Bononiæ (304); Nicandrus et Hermes (asi s. IV.); s. IV. in.; Amantius, ep. Ruthenen (s. V.); Perpetuus, ep. Traiecten (asi 620); Modesta, abbatissa (s. VII.); Emericus seu Henricus, filius s. Stephani regis Hungariæ (1031); Helena Enselmini (1231/1242); Felix de Valois (s. XIII.); Francisca de Ambosia (1485); Teresa /Maria Ludovica/ Manganiello (1876)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.