Světci k nám hovoří...


sv. Pierius

s. IV. in.

4. listopadu, připomínka
Postavení:kněz

ŽIVOTOPIS

Z martyrologia se dovídáme, že jako kněz a učený filozof byl proslulý v Alexandrii (v Egyptě) ve 4. století za regenta Teóna. V martyrologiu je rovněž připomenutý jeho bezúhonný život v dobrovolné chudobě, jeho péče při předávání nauky Písma svatého a že po pronásledování v poklidu zemřel v Římě.

Eusebios z Césareje o něm psal, že byl „velmi vážený pro svůj život v chudobě i své filozofické znalosti a jako muž s hlubokou zkušeností s rozvažováním o věcech božských i pro psaní komentářů a diskuse v církvi.“

Jeho sepsané homilie byly chváleny učenci i nevzdělaným lidem. Ještě po pěti stoletích je chválil pro jejich formu a obsah i jeruzalémský patriarcha Fotios.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Carolus Borromeo (1584); Vitalis et Agricola, m. Bononiæ (304); Nicandrus et Hermes (asi s. IV.); s. IV. in.; Amantius, ep. Ruthenen (s. V.); Perpetuus, ep. Traiecten (asi 620); Modesta, abbatissa (s. VII.); Emericus seu Henricus, filius s. Stephani regis Hungariæ (1031); Helena Enselmini (1231/1242); Felix de Valois (s. XIII.); Francisca de Ambosia (1485); Teresa /Maria Ludovica/ Manganiello (1876)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.