Světci k nám hovoří...


sv. Perpetuus

Perpetuus, ep. Traiecten

4. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 620

ŽIVOTOPIS

O jeho původu se zprávy neshodují. Spolehlivě je o něm známo jen to, že byl biskupem v Maastrichtu ležícím v Brabantsku na území dnešního Nizozemska.

POZNÁMKA

Diecézi Tongeren-Maastricht (oficiálně episcopus Tungrorum, lat. Traiecten) i po převedení sídla o 20 km SV do Maastrichtu, zůstal název ještě po několik staletí.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Carolus Borromeo (1584); Vitalis et Agricola, m. Bononiæ (304); Nicandrus et Hermes (asi s. IV.); s. IV. in.; Amantius, ep. Ruthenen (s. V.); Perpetuus, ep. Traiecten (asi 620); Modesta, abbatissa (s. VII.); Emericus seu Henricus, filius s. Stephani regis Hungariæ (1031); Helena Enselmini (1231/1242); Felix de Valois (s. XIII.); Francisca de Ambosia (1485); Teresa /Maria Ludovica/ Manganiello (1876)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.