Světci k nám hovoří...


blah. Helena /Elena/ Enselmini

Helena Enselmini

4. listopadu, připomínka
Postavení:řeholnice OSC
Úmrtí:1231/1242

ŽIVOTOPIS

Narodila se údajně roku 1208 v Padově v Itálii. Původem byla šlechtického rodu a její jméno v italštině je Elena. Ve 12 letech odešla do nového padovského kláštera v Arcelli, který založil František z Assisi po návratu ze Svaté země. Po pěti letech, ještě do jeho rukou, složila slavné sliby.

V 18 letech, viditelně vyčerpána, při adoraci před Nejsvětější svátostí omdlela. Bylo to první znamení její vážné nemoci, která začala slabostí a fyzickou nemohoucností. Ve 20 letech ztratila zrak a začala prožívat temné období, později ztratila i schopnost vyjadřování a zůstala němá. S přiblížením se 23 roku života, jí po 15 měsíců nemoc působila ukrutné bolesti, provázené vysokou horečkou.

Jejím duchovním rádcem byl známý světec Antonín z Padovy. Pod jeho vedením Helena vynikala pokorou, andělskou čistotou a žhoucí láskou, pro kterou s obdivuhodnou trpělivostí snášela mnoho bolestí. V oddané modlitbě je přinášela jako oběť a pokání Pánu Ježíši a s něžností i hrdinskou statečností se spojovala s jeho utrpením za spásu duší. Po více měsíců žila pouze ze svatého přijímání. Mimo eucharistie nic nepožívala, proto se u ní hovoří o daru inedia.

U jejího úmrtí, k němuž došlo 4. 11., se vyskytují dva letopočty. První je rok 1231, udávaný také v martyrologiu, druhý 1242, rok udávaný františkánským řádem v Itálii i jinde. Podle těchto údajů zemřela ve věku 34 let, popřípadě již ve 24 letech.

Její ostatky byly uloženy ve skleněné rakvi do kostela San Nicola v Arcelli.

Od papeže Inocence XII. byla 29. 10. 1695 zapsána mezi blahořečené.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Carolus Borromeo (1584); Vitalis et Agricola, m. Bononiæ (304); Nicandrus et Hermes (asi s. IV.); s. IV. in.; Amantius, ep. Ruthenen (s. V.); Perpetuus, ep. Traiecten (asi 620); Modesta, abbatissa (s. VII.); Emericus seu Henricus, filius s. Stephani regis Hungariæ (1031); Helena Enselmini (1231/1242); Felix de Valois (s. XIII.); Francisca de Ambosia (1485); Teresa /Maria Ludovica/ Manganiello (1876)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.