Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

opatství sv. Maximina
opatství sv. Maximina
sv. Fibicius
Fibicius

5. listopadu, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:asi 450

ŽIVOTOPIS

Stal se biskupem v Trevíru (Trier), na tehdejším území Austrasie, spadajícího do dnešního Německa. Kromě údaje v martyrologiu o jeho biskupském působení v Porýní se nám dalších zpráv o Fibiciovi nedostává. Jako biskup Trevíru byl prý zároveň asi devátým představeným opatství sv. Maximina a zemřel přibližně po dvaceti letech v biskupském úřadu.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Geraldus, ep. Biterren. (1123); Domninus, m. in Palæstina (307); Theotimus, Philotheus, Timotheus et Auxentius (307); Marcus, episcopus (asi s. IV.); Bertilla (s. VI. – zač. s. VIII.); Fibicius (asi 450); Guethnocus (s. VI.); Gomidas Keumurgian (Cosmas de Carboniano) (1707); Guido Maria Conforti (1931); Ioannes Antonius Burró Más (1936); Maria a Monte Carmelo Viel Ferrando (1936); Bernardus Lichtenberg (1943); Gregorius Lakota (1950)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský