Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. augustiniáni ze 498 španělských mučedníků
Fratres S. Augustini ex CDXCVIII Martyribus Hispanis

6. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Ve společné památce 498 španělských mučedníků je nejpočetnější skupinou 104 mučedníků z řádu augustiniánů, kteří jsou zde jednotlivě představováni se základními údaji. Jejich beatifikační slavnost se uskutečnila 28. 10. 2007, kdy byli blahořečeni mezi 462 osobami řeholního stavu a dalšími 26 duchovními španělských diecézí. Zároveň byl jako datum společné památky všech 498 mučedníků stanoven 6. listopad. Více úvodních informací v první části.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

225 Josef Jáchym Esnaola Urteaga - /šp: José Joaquín

Narodil se 8. 2. 1898 v Idiazábal v provincii Guipúzcoa v Baskicku na severu Španělska, kde je používaným jazykem baskičtina. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války ve Španělsku zemřel 24. 7. 1936 v Leganés na jižní straně Madridu jako mučedník.

268 Josef Gutiérrez Arranz - /šp: José

Narodil se 14. 4. 1883 v Zuzones v provincii Burgos v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Se spolubratry Josefem, Jindřichem a Antolínem a s diecézním knězem Vicentem Toledanem Valencianem byl pro své spojení s Kristem 28. 7. 1936 zabit v Belinchónu ležícím západně od provinčního města Cuenca v regionu Castilla-La Mancha ve Španělsku.

269 Josef Aurelio Calleja del Hierro - /šp: José Aurelio

Narodil se 15.10 1901 v Melgar de Fernamental v provincii Burgos v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Se třemi spolubratry a jedním diecézním knězem zemřel 28. 7. 1936 v Belinchónu mučednickou smrtí.

270 Jindřich Serra Chorro - /šp: Enrique

Narodil se 3. 12. 1899 v La Barraca v oblasti Valencie ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby, stal se knězem a se třemi spolubratry a jedním diecézním knězem zemřel 28. 7. 1936 v Belinchónu mučednickou smrtí.

271 Antolín Astorga Díaz

Narodil se 16. 2. 1906 v Aguilar de Campóo v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Zemřel mučednickou smrtí 28. 7. 1936 v Belinchónu, v regionu Castilla-La Mancha ve Španělsku se třemi předchozími spolubratry.

274 Vavřinec Arribas Palacio - /šp: Lorenzo

Narodil se 10. 10. 1880 v Arconada Bureba v provincii Burgos v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války ve Španělsku zemřel ve Vallecas v Madridu společně se třemi následujícími spolubratry (Primitivem, Petrem a Florencinem) 28. 7. 1936 jako mučedník.

275 Primitiv Sandín Miñambres - /šp: Primitivo

Narodil se 25. 1. 1893 v Santibanez de Tera v provincii Zamora v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 28. 7. 1936 se třemi spolubratry (Vavřinecem, Petrem a Florencinem) ve Vallecas v Madridu jako mučedník.

276 Petr Alonso Fernández - /šp: Pedro

Narodil se 1. 8. 1888 v Faramontanos v provincii Zamora v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 28. 7. 1936 se třemi spolubratry (Vavřinecem, Primitivem a Florencinem) ve Vallecas v Madridu jako mučedník.

277 Florentin Lanero Villadangos - /šp: Froilán

Narodil se 3. 10. 1910 ve Villadangos v provincii León v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války ve Španělsku zemřel ve Vallecas v Madridu společně se třemi předchozími spolubratry (Vavřinecem, Primitivem a Petrem) jako mučedník 28. 7. 1936 ve Vallecas v Madridu.

294 Gabin Olaso Zabala - /šp: Gabino

Narodil se 18. 2. 1869 v Abadiano v provincii Vizcaya v regionální oblasti Baskicko ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se knězem. Zemřel mučednickou smrtí 5. 8. 1936 ve Fuente de la Higuera v provincii Valencie ve Španělsku s devíti následujícími spolubratry.

295 Anděl Pérez Santos - /šp: Ángel

Narodil se 1. 10. 1877 v provincii Palencia Villaherreros v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se knězem. Zemřel s devíti spolubratry mučednickou smrtí 5. 8. 1936 ve Fuente de la Higuera ležícím 90 km (JJZ) od Valencie ve Španělsku.

296 Viktor Gaitero González - /šp: Víctor

Narodil se 18. 10. 1871 ve Vald Mora v provincii León v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se knězem. Zemřel s devíti spolubratry mučednickou smrtí 5. 8. 1936 ve Fuente de la Higuera v provincii Valencie.

300 Filip Barba Chamorro - /šp: Felipe

Narodil se 5. 2. 1873 v Pozo Antiguo v provincii Zamora v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se knězem. Zemřel s devíti spolubratry mučednickou smrtí 5. 8. 1936 ve Fuente de la Higuera v provincii Valencie.

297 Anastázius Díez García - /šp: Anastasio

Narodil se 21. 1. 1867 v Quintanilla Vivar v provincii Burgos v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se knězem. Zemřel s devíti spolubratry mučednickou smrtí 5. 8. 1936 ve Fuente de la Higuera v provincii Valencie.

298 Cyprián Polo García - /šp: Cipriano

Narodil se 16. 9. 1880 v Mayorga ve Valladolidu ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se knězem. Zemřel s devíti spolubratry mučednickou smrtí 5. 8. 1936 ve Fuente de la Higuera v provincii Valencie.

299 Emil Camino Noval - /šp: Emilio

Narodil se 9. 10. 1877 ve Valdesto v Oviedu v regionu Asturie ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se knězem. Zemřel s devíti spolubratry mučednickou smrtí 5. 8. 1936 ve Fuente de la Higuera v provincii Valencie.

301 Ludvík Blanco Álvarez - /šp: Luis

Narodil se 20. 11. 1888 v Ayóo de Vidriales v provincii Zamora v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se řeholním bratrem. Zemřel mučednickou smrtí 5. 8. 1936 s devíti spolubratry ve Fuente de la Higuera v provincii Valencie ve Španělsku.

302 Lucián Ramos Villafruela - /šp: Luciano

Narodil se 17. 10. 1884 ve Villahoz v provincii Burgos v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se řeholním bratrem. Zemřel mučednickou smrtí 5. 8. 1936 s devíti spolubratry ve Fuente de la Higuera v provincii Valencie ve Španělsku.

303 Ubald Revilla Roderik - /šp: Ubaldo

Narodil se 16. 5. 1885 v Buena Vista de Valdavia v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se řeholním bratrem. Zemřel mučednickou smrtí 5. 8. 1936 s devíti předchozími spolubratry ve Fuente de la Higuera v provincii Valencie ve Španělsku.

279 Severín Montes Fernández - /šp: Severino

Narodil se 14. 3. 1887 v San Julián de Bimenes v Asturias ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Zemřel jako mučedník 15. 8. 1936 v Oviedu v Asturias ve Španělsku.

288 Emanuel Formigo Giráldez - /šp: Manuel

Narodil se 13. 11. 1894 v Pazos Hermos v provincii Orense v Galicii ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Zemřel za občanské války jako mučedník 15. 8. 1936 v Malaze v Andalusii ve Španělsku.

281 Jan Pérez Roderik - /šp: Juan

Narodil se 2. 12. 1877 v Andavías del Pan v provincii Zamora v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Zemřel za občanské války 25. 8. 1936 se spolubratrem Florenciem jako mučedník v Tragamónu u Gijónu v regionu Asturias ve Španělsku.

280 Florencius Alonso Ruiz - /šp: Florencio

Narodil se 24. 2. 1889 v Osorno provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Zemřel za občanské války 25. 8. 1936 se spolubratrem Janem Pérezem jako mučedník v Tragamónu u Gijónu v regionu Asturias ve Španělsku.

289 Fortunát Merino Vegas - /šp: Fortunato

Narodil se 11. 11. 1892 v Iteroseco v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Zemřel za občanské války 25. 8. 1936 se spolubratrem Ludvíkem jako mučedník v Málaga v Andalusii ve Španělsku.

290 Ludvík Gutiérrez Calvo - /šp: Luis

Narodil se 29. 1. 1888 v Melgar de Abajo v provincii Valladolid v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Zemřel za občanské války 25. 8. 1936, společně s řeholním spolubratrem o. Fortunátem, jako mučedník v Málaga v Andalusii ve Španělsku.

215 Antonín Maria Arriaga Anduiza - /šp: Antonio

Narodil se 15. 12. 1903 v Busturia v provincii Vizcaya ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 8. 1936 jako mučedník v "El Tomelloso" v Madridu.

282 Vidal Ruiz Vallejo

Narodil se 6. 11. 1892 v Carrion de los Condes v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Zemřel jako mučedník za občanské války 6. 9. 1936 v Piles nacházejícím se v Gijónu ve španělském regionu Asturie.

272 Hyacint Martínez Ayuela - /šp: Jacinto

Narodil se 3. 7. 1882 v Celadilla del Río provincie Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 21. 9. 1936 se spolubratrem Mikulášem jako mučedník v městě Cuenca, v Castilla-La Mancha ve Španělsku.

273 Mikuláš de Mier František - /šp: Nicolás

Narodil se 4. 12. 1903 v Redondo v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 21. 9. 1936 se spolubratrem Hyacintem jako mučedník v městě Cuenca, v Castilla-La Mancha ve Španělsku.

291 Didak Hompanera Paris - /šp: Diego

Narodil se 12 11. 1915 Muñeca de la Peña v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se řeholním bratrem. Za občanské války zemřel 21. 9. 1936 v Málaga v Andalusii ve Španělsku.

284 Leoncius Lope García - /šp: Leoncio

Narodil se 24. 4. 1902 v Tordómar v provincii Burgos v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby, stal se klerikem a zemřel společně s o. Klaudiem jako mučedník 28. 10. 1936 v Neila poblíž Santander v regionu Cantabria ve Španělsku.

283 Klaudius Julián García San Roma - /šp: Claudio

Narodil se 9 .1. 1904 v Puebla de Sanabria v provincii Zamora v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Zemřel s řeholním spolubratrem Leonciem jako mučedník 28. 10. 1936 v Neila poblíž Santander v regionu Cantabria ve Španělsku.

203 Avelin Roderik Alonso

Narodil se 9. 11. 1879 v Santiagomillas v provincii León v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války ve Španělsku zemřel 28. 11. 1936, v nedožitých 57 letech, jako mučedník s 11 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu, kde o dva dny později podstoupilo mučednickou smrt dalších 51 augustiniánů.

Avelin Roderik Alonso bývá často uváděn v čele 98 mučedníků z augustiniánského řádu, kteří společně s dalšími 400 mučedníky z období občanské války ve Španělsku byli blahořečení 28. 10. 2007.

204 Benedikt Alcalde González - /šp: Benito

Narodil se 12. 1. 1883 ve Villayermo v provincii Burgos v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 28. 11. 1936 jako mučedník společně s 11 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

205 Bernardin Álvarez Melcón - /šp: Bernardino

Narodil se 31. 8. 1903 v Rosales v provincii León v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 28. 11. 1936 jako mučedník společně s 11 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

206 Emanuel Álvarez Rego de Seves - /šp: Manuel

Narodil se 15. 9. 1908 v Sesamo v provincii León v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 28. 11. 1936 jako mučedník společně s 11 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

207 Jan Baldajos Pérez - /šp: Juan

Narodil se 30. 3. 1872 v Palencii ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se řeholním bratrem. Za občanské války zemřel 28. 11. 1936 jako mučedník společně s 11 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

208 Senén García González 44

Narodil se 15. 7. 1905 ve Villarínu v provincii León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 28. 11. 1936 jako mučedník společně s 11 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

209 Samuel Pajares García

Narodil se 26. 7. 1907 v Roscales v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 28. 11. 1936 jako mučedník společně s 11 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

210 Josef Peque Iglesias - /šp: José

Narodil se 4.2 1915 v Rosinos Vidriales v provincii Zamora v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 28. 11. 1936 jako mučedník společně s 11 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

211 Marek Pérez Ondřej - /šp: Marcos Andrés

Narodil se 18. 6. 1917 v provincii Palencia Villasarracino v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se řeholním bratrem Za občanské války zemřel 28. 11. 1936 jako mučedník společně s 11 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

214 Sabin Rodrigo Fierro - /šp: Sabino

Narodil se 7. 12. 1874 v Cerezal v provincii León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 28. 11. 1936 jako mučedník společně s 11 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

212 Lucius Ruiz Valtierra - /šp: Lucinio

Narodil se 12. 2. 1905 v Villanueva de Odra v provincii Burgos v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 28. 11. 1936 jako mučedník společně s 11 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

213 Balbín Villarroel Villarroel - /šp: Balbino

Narodil se 30. 3. 1910 v Tejerina v provincii León v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 28. 11. 1936 jako mučedník společně s 11 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

255 Marián Revilla Rico - /šp: Mariano

Narodil se 12. 12. 1887 v Buenavista de Valdavia v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

218 Ludvík Abia Melendro - /šp: Luis

Narodil se 21. 3. 1873 v provincii León Armellada v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

216 Ramírez Alonso López - /šp: Ramiro

Narodil se 28. 3. 1915 v Pozuelo de Tabara v provincii Zamora v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

217 Damas Arconada Merino - /šp: Dámaso

Narodil se 17. 8. 1904 v Carrion de los Condes v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku.

Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

219 Bernardin Calle Franco - /šp: Bernardino

Narodil se 17. 5. 1916 v Iteroseco v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

220 Petr Carbajal Pereda - /šp: Pedro

Narodil se 1. 8. 1912 v Peñacastillo ve městě Santander v regionu Cantabria ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

221 Michael Cerezal Calvo - /šp: Miguel

Narodil se 12. 12. 1871 v městě Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

222 Viktor Cuesta Villalba - /šp: Víctor

Narodil se 13. 5. 1917 v provincii Palencia Mantino v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

223 Josef M. Dalmau Regas - /šp: José

Narodil se 16. 12. 1886 v Calella v provincii Barcelona v regionu Katalánsko ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se řeholním bratrem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

224 Nemesius Díez Fernández - /šp: Nemesio

Narodil se 20. 2. 1913 v Prioro v provincii León v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

226 Matěj Espeso Cuevas - /šp: Matías

Narodil se 22. 2. 1901 v San Martin de Valdetuéjar v provincii León v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

227 Josef Agustín Fariña Castro - /šp: José

Narodil se 20. 3. 1879 ve Valladolid v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

228 František Fuente Puebla - /šp: Francisco

Narodil se 17. 10. 1916 v Buena Vista de Valdavia v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

229 Josef Gando Uña - /šp: José

Narodil se 17. 6. 1910 v Villagériz se Vidriales v provincii Zamora v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

230 Jáchym García Ferrero - /šp: Joaquín

Narodil se 21. 8. 1884 v Morales de Valverde v provincii Zamora v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

231 Artur García de la Fuente - /šp: Arturo

Narodil se 19. 6. 1902 v Madridu ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

232 Nemesius García Rubio - /šp: Nemesio

Narodil se 17. 4. 1912 ve Vegapujin v provincii León v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

233 Štěpán García Suárez - /šp: Esteban

Narodil se 1. 8. 1891 v Canales v provincii León v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

234 Benedikt Garnelo Álvarez - /šp: Benito

Narodil se 12. 1. 1876 v Carracedo del Monasterio v provincii León v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

235 Gerard Gil Leal - /šp: Gerardo

Narodil se 3. 10. 1871 v La Vid v provincii Burgos v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

236 Marek Guerrero Prieto - /šp: Marcos

Narodil se 12. 5. 1915 ve Fuente Encalada v provincii Zamora v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

237 Michael Iturraran Laucirica - /šp: Miguel

Narodil se 28. 9. 1918 v Marquina v provincii Vizcaya v regionu Baskicko ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

238 Jesús Largo Manrique

Narodil se 13. 7. 1912 v Calzada de los Molinos v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

239 Josef López Piteira - /šp: José

Narodil se 2. 2. 1912 v Jatibonico v Camagüey na Kubě a 11. 11. 2013 byl pokřtěn. Byl vychován ve víře a rozhodl se pro přípravu ke kněžství ve španělském klášteře Panny Marie Dobré rady v Leganes na okraji Madridu. Zde ve věku 16 let začal augustiniánský noviciát. Později složil řeholní sliby a v roce 1935 přijal jáhenské svěcení. Dne 6. 8. 1936 byl se členy komunity El Escorial zatčen a společně s nimi vězněn v San Anton v Madridu.

Rodina Josefa Piteira začala hned jednat s velvyslanectvím Kuby v Madridu a na ministerstvu zahraničních věcí o jeho vydání s odůvodněním, že jde o kubánského občana. Situace mladého řeholníka se však nezměnila, protože se věrně hlásil ke Kristu i ke svým řeholním spolubratrům. Prohlásil, že jsou zde vězněni všichni, kteří byli jeho učiteli a že dává přednost zůstat v současné době s nimi. Viděl to jako Boží vůli. Zemřel pak 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu. Bylo mu teprve 24 let.

240 Konstantin Malumbres Francés - /šp: Constantino

Narodil se 11. 3. 1872 ve Frómistě v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

241 František Marek del Río - /šp: Francisco Marcos

Narodil se 27. 1. 1874 v Lodoso v provincii Burgos v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

242 Richard Marek Reguero - /šp: Ricardo Marcos

Narodil se 9 .6. 1891 ve Villanueva de las Manzanas v provincii León v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se řeholním bratrem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

243 Julius Marek Roderik - /šp: Julio Marcos

Narodil se 16. 3. 1914 v Carrizal v provincii León v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

244 Julius Maria Fincias - /šp: Julio

Narodil se 29. 9. 1916 v Santa Eulalia de Tabara v provincii Zamora v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

245 Roman Martín Mata - /šp: Román

Narodil se 22. 5. 1918 v Buena Vista de Valdavia v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

246 Melichar Martínez Antuña - /šp: Melchor

Narodil se 7. 4. 1889 v San Juan de Arenas v Asturském knížectví (dnes provincie Asturias) ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

247 Petr Martínez Ramos - /šp: Pedro

Narodil se 23. 10. 1903 ve Figuerela de Arriba v provincii Zamora v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

248 Izidor Mediavilla Campos - /šp: Isidro

Narodil se 12. 5. 1913 v Villasur Ciera v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se řeholním bratrem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

249 Heliodor Merino Merino - /šp: Heliodoro

Narodil se 26. 2. 1901 v La Puebla de Valdavia v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

250 Jan Moneder Fernández - /šp: Juan

Narodil se 11. 9. 1881 v Roa de Duero v provincii Burgos v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

251 Josef Noriega González - /šp: José

Narodil se 10. 2. 1915 v provincii Palencia Barriosuso v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

252 Gerard Pascual Mata - /šp: Gerardo

Narodil se 25. 9. 1915 v Cerezal v provincii León v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se řeholním bratrem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

253 Josef Antonín Pérez García - /šp: José Antonio

Narodil se 9. 4. 1918 v provincii León Villapodambre v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

254 Augustin Renedo Martínocia - /šp: Agustín

Narodil se 26. 8. 1870 v Baños v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

256 Benedikt Rodríguez González - /šp: Benito

Narodil se 21. 3. 1873 v Armellada v provincii León v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

257 Konrád Rodríguez Gutiérrez - /šp: Conrado

Narodil se 24. 11. 1901 ve Villanueva de la Peña v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

258 Makarius Sánchez López - /šp: Macario

Narodil se 29. 2. 1884 v Hoyocasero v provincii Ávila v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se řeholním bratrem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

259 Tomáš Sánchez López - /šp: Tomás

Narodil se 8. 9. 1890 v Hoyocasero v provincii Ávila v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské sliby a stal se řeholním bratrem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

260 Jan Sánchez y Sánchez - /šp: Juan

Narodil se 27. 1. 1882 v Diegu Alvaro v provincii Ávila v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

261 Petr Šimon Ferrero - /šp: Pedro

Narodil se 22. 10. 1916 ve Fuente Encalada v provincii Zamora v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

262 Ludvík Suárez Valdés - /šp: Luis

Narodil se 19. 6. 1874 na Ciano v Asturias oblasti Španělska. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

263 Dionýsius Terceño Vicent - /šp: Dionisio

Narodil se 25. 5. 1912 v Congosto de Valdavia v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

264 Maxim Valle García - /šp: Máximo

Narodil se 30. 12. 1915 ve Villanueva de Abajo v provincii Palencia v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se klerikem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

265 Petr de la Varga Delgado - /šp: Pedro

Narodil se 30. 7. 1904 ve Valladolidu v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

266 Benedikt Velasco y Velasco - /šp: Benito

Narodil se 20. 3. 1884 v Arroyal de Vivar v provincii Burgos v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

267 Julián Zarco Cuevas

Narodil se 27. 7. 1887 v provincii Cuenca, v Castilla-La Mancha ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu.

285 Michael Sanrromán Fernández - /šp: Miguel

Narodil se 12. 8. 1879 v Tabar v provincii Zamora v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války společně s o. Evženem Ferrero zemřel jako mučedník 18. 12. 1936 v Sariegu v provincii Santander ve španělské Cantabrii.

286 Evžen Cernuda Ferrero - /šp: Eugenio

Narodil se 15. 11. 1900 v Zaratánu v provincii Valladolid v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války společně s o. Michaelem Fernandezem zemřel jako mučedník 18. 12. 1936 v Sariegu v provincii Santander ve španělské Cantabrii.

287 Epifanius Gómez Álvaro - /šp: Epifanio

Narodil se 7. 4. 1874 v Lerma v provincii Burgos v regionu Castilla y León ve Španělsku. Složil augustiniánské řeholní sliby a stal se knězem. Za občanské války zemřel 23. 12. 1936 jako mučedník v Neila poblíž Santander v regionu Cantabria ve Španělsku.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leonardus, eremita (asi s. VI.); Felix, m. Thinisæ (s. III.); Paulus, ep. Cpolitanus (asi 351); Melanius (po r. 511); Iltutus /Farchog/, Abate e fondatore (asi 540); Callinicus, Himerius, Theodorus, Stephanus, Petrus, Paulus, Theodorus alter, Ioannes, Ioannes alter et socii, m. Hierosolymæ (638); Severus, ep. Barcinonen (asi s. VII.); Protasius, ep. Lausannen (s. VII.); Winnocus (asi 716); Stephanus, ep. Apten (1046); Theobaldus, presb. (1070); Christina Stumbelensis (1312); CDXCVIII Spanish Martyrum (1936); Fratres S. Augustini ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Patres Salesiani ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Scholarum Christianarum ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Maristae a Scholis ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani Discalceati ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani et Sorores Carmelitanae Missionariae ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Thomas Mkinstuba Jihyoe, m. Nagasakii (1637); DXXII Spanish Martyrum (1934 až 1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský