Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. 498 španělských mučedníků

CDXCVIII Spanish Martyrum

6. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Přehledná informace

Dnes je společnou památkou připomínáno 498 mučedníků z období španělské občanské války. Datum bylo stanoveno při jejich blahořečení 28. 10. 2007 papežem Benediktem XVI.

Počet španělských mučedníků se zdá překvapující vzhledem k tomu, že s touto největší skupinou se jedná už o 977 mučedníků z náboženského pronásledování v letech 1934-1939, ale udává se, že během občanské války (od 17. 7. 1936 do 1. 4. 1939) bylo ve Španělsku zabito přes 7.000 duchovních osob, mezi nimiž je uvedeno 13 biskupů, 4200 kněží, 2500 řeholníků a 300 řeholnic.

Z nich byli někteří blahořečeni už papežem Janem Pavlem II. ve skupinách mezi léty 1987 až 2001, kdy blahořečil skupinu 233 mučedníků. Jejich památky, na rozdíl od této společné, jsou slaveny a připomínány v den smrti.

Mnozí ze zavražděných se na své duchovní povolání teprve připravovali a otázka jejich zařazení je asi nejistá. V té souvislosti by mohlo jít o důvod zaokrouhlení počtu v celkové skupině zabitých duchovních osob.

Prohlášení za mučedníka předchází dlouhé šetření, při němž jsou důležité výpovědi očitých svědků. Jde o to, že mučedník umírá za křesťanskou víru, v lásce k Bohu a odpouští svým katům. To musí být v kanonických procesech prokázané. Trpělivé přijetí utrpení a smrti z lásky k Bohu patří k nejsilnějším svědectvím o Kristově Božství. Tak silným, že se krev mučedníků projevuje jako semeno nových křesťanů.

498 připomínaných španělských mučedníků* je na těchto stránkách rozděleno do skupin přijatelných velikostí a podle sounáležitosti k řádovým společenstvím, do kterých jednotliví mučedníci patří. Největší počet těchto mučedníků je z řádu augustiniánů (kde jsou životopisné údaje podstatně kratší než u jiných), proto je zde touto skupinou začínáno.

Před každým mučedníkem je uvedeno indexové číslo z originálního seznamu, ve kterém je řazení podle diecézí, nehledě na datum úmrtí. Zde je však při seřazení přihlíženo k datu jejich vstupu do nebe, protože bývají jinde v martyrologiu používána pro slavení samostatných památek.

U následujícího přehledu diecézí jsou nejprve uvedena indexová čísla mučedníků, kteří v nich byli zabiti.

1 - 146 arcidiecéze Barcelona

147 diecéze Burgos

148 – 153 diecéze Cartagena

154 – 164 diecéze Ciudad Real

165 – 166 diecéze Cuenca

167 – 169 diecéze Gerona

170 – 179 diecéze Jaen a Cuenca

180 – 306 arcidiecéze Madrid

307 – 411 arcidiecéze Madridu a Sevilly

412 – 418 diecéze Mérida-Badajoz

419 – 429 diecéze Oviedo

430 – 443 diecéze Santander

444 – 498 diecéze Toledo

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

OBČANSKÁ VÁLKA VE ŠPANĚLSKU

V roce 1931, po vítězství levice v parlamentních volbách, musel král Alfons II. odejít ze Španělska. Již 14. 4. byla vyhlášena Španělská republika a socialisté pak vydali novou protinábožensky zaměřenou ústavu. Byly konfiskovány mnohé kláštery i kostely. Církvi bylo zakázáno provozování výchovně – pedagogické činnosti. Pod záminkou boje za svobodu bylo bojováno proti katolické církvi. Druhá revoluce vypukla v roce 1936, poté co 16. 2. převzala moc koalice Lidové fronty a republikány vedl Manuel Azaña, který se rozhodl k tvrdým akcím proti fašistickým organizacím a nechal zatknout přes tisíc lidí. Tehdy, na jaře 1936, nacionální skupina generálů ve Španělském Maroku připravila puč a v čele s Fr. Frankem, Manuelem Godedem a vůdcem vzpoury Sanjurjovem obsadili 17. 7. 1936 strategická místa a druhého dne povstání rozšířili do Španělska. Pučistům pomáhaly fašistické mocnosti Německo (legie Kondor) a Itálie. To byl počátek občanské války, která trvala do 28. 3. 1939, kdy kapituloval Madrid. Tedy do roku, v němž začala II. světová válka.

Dva dny po vstupu pučistů do Španělska, 20. 7. 1936, ve vysílání španělského rozhlasu zazněla zpráva: „Je třeba zničit církev a všechno, co ji připomíná.“

Španělsko zaplňovaly oddíly komunistů finančně podporované Sovětským svazem, který podporoval zvolenou vládu. Vznikaly společné hroby bestiálně povražděných mučedníků.

PŘEHLED 498 MUČEDNÍKŮ Z OBČANSKÉ VÁLKY VE ŠPANĚLSKU

(*v seřazení jak výše uvedeno)

Augustiniáni - 98 muč. OSA (Martyres Hispani ex Ordine fratrum S. Augustini)

225 Josef Jáchym Esnaola Urteaga - /šp: José Joaquín

268 Josef Gutiérrez Arranz - /šp: José

269 Josef Aurelio Calleja del Hierro - /šp: José Aurelio

270 Jindřich Serra Chorro - /šp: Enrique

271 Antolín Astorga Díaz

274 Vavřinec Arribas Palacio - /šp: Lorenzo

275 Primitiv Sandín Miñambres - /šp: Primitivo

277 Petr Alonso Fernández - /šp: Pedro

277 Florentin Lanero Villadangos - /šp: Froilán

294 Gabin Olaso Zabala - /šp: Gabino

295 Angel Pérez Santos - /šp: Ángel

296 Viktor Gaitero González - /šp: Víctor

300 Filip Barba Chamorro - /šp: Felipe

297 Anastázius Díez García - /šp: Anastasio

298 Cyprián Polo García - /šp: Cipriano

299 Emil Camino Noval - /šp: Emilio

301 Ludvík Blanco Álvarez - /šp: Luis

302 Lucián Ramos Villafruela - /šp: Luciano

303 Ubald Revilla Roderik - /šp: Ubaldo

279 Severín Montes Fernández - /šp: Severino

288 Emanuel Formigo Giráldez - /šp: Manuel

281 Jan Pérez Roderik - /šp: Juan

280 Florencius Alonso Ruiz - /šp: Florencio

289 Fortunát Merino Vegas - /šp: Fortunato

290 Ludvík Gutiérrez Calvo - /šp: Luis

215 Antonín Maria Arriaga Anduiza - /šp: Antonio

282 Vidal Ruiz Vallejo

272 Hyacint Martínez Ayuela - /šp: Jacinto

273 Mikuláš de Mier František - /šp: Nicolás

291 Didak Hompanera Paris - /šp: Diego

284 Leoncius Lope García - /šp: Leoncio

283 Klaudius Julián García San Roma - /šp: Claudio

203 Avelin Roderik Alonso

204 Benedikt Alcalde González - /šp: Benito

205 Bernardin Álvarez Melcón - /šp: Bernardino

206 Emanuel Álvarez Rego de Seves - /šp: Manuel

207 Jan Baldajos Pérez - /šp: Juan

208 Senén García González 44

209 Samuel Pajares García

210 Josef Peque Iglesias - /šp: José

211 Marek Pérez Ondřej - /šp: Marcos Andrés

214 Sabin Rodrigo Fierro - /šp: Sabino

212 Lucius Ruiz Valtierra - /šp: Lucinio

213 Balbín Villarroel Villarroel - /šp: Balbino

255 Marián Revilla Rico - /šp: Mariano

218 Ludvík Abia Melendro - /šp: Luis

216 Ramírez Alonso López - /šp: Ramiro

217 Damas Arconada Merino - /šp: Dámaso

219 Bernardin Calle Franco - /šp: Bernardino

220 Petr Carbajal Pereda - /šp: Pedro

221 Michael Cerezal Calvo - /šp: Miguel

222 Viktor Cuesta Villalba - /šp: Víctor

223 Josef M. Dalmau Regas - /šp: José

224 Nemesius Díez Fernández - /šp: Nemesio

226 Matěj Espeso Cuevas - /šp: Matías

227 Josef Agustín Fariña Castro - /šp: José

228 František Fuente Puebla - /šp: Francisco

229 Josef Gando Uña - /šp: José

230 Jáchym García Ferrero - /šp: Joaquín

231 Artur García de la Fuente - /šp: Arturo

232 Nemesius García Rubio - /šp: Nemesio

233 Štěpán García Suárez - /šp: Esteban

234 Benedikt Garnelo Álvarez - /šp: Benito

235 Gerard Gil Leal - /šp: Gerardo

236 Marek Guerrero Prieto - /šp: Marcos

237 Michael Iturraran Laucirica - /šp: Miguel

238 Jesús Largo Manrique

239 Josef López Piteira - /šp: José

240 Konstantin Malumbres Francés - /šp: Constantino

241 František Marek del Río - /šp: Francisco Marcos

242 Richard Marek Reguero - /šp: Ricardo Marcos

243 Julius Marek Roderik - /šp: Julio Marcos

244 Julius Maria Fincias - /šp: Julio

245 Roman Martín Mata - /šp: Román

246 Melichar Martínez Antuña - /šp: Melchor

247 Petr Martínez Ramos - /šp: Pedro

248 Izidor Mediavilla Campos - /šp: Isidro

249 Heliodor Merino Merino - /šp: Heliodoro

250 Jan Moneder Fernández - /šp: Juan

251 Josef Noriega González - /šp: José

252 Gerard Pascual Mata - /šp: Gerardo

253 Josef Antonín Pérez García - /šp: José Antonio

254 Augustin Renedo Martínocia - /šp: Agustín

256 Benedikt Rodríguez González - /šp: Benito

257 Konrád Rodríguez Gutiérrez - /šp: Conrado

258 Makarius Sánchez López - /šp: Macario

259 Tomáš Sánchez López - /šp: Tomás

260 Jan Sánchez y Sánchez - /šp: Juan

261 Petr Šimon Ferrero - /šp: Pedro

262 Ludvík Suárez Valdés - /šp: Luis

263 Dionýsius Terceño Vicent - /šp: Dionisio

264 Maxim Valle García - /šp: Máximo

265 Petr de la Varga Delgado - /šp: Pedro

266 Benedikt Velasco y Velasco - /šp: Benito

267 Julián Zarco Cuevas

285 Michael Sanrromán Fernández - /šp: Miguel

286 Evžen Cernuda Ferrero - /šp: Eugenio

287 Epifanius Gómez Álvaro - /šp: Epifanio

Dominikáni 62 muč. OP (Martyres Hispani ex Ordine Praedicatorum)

399 Ludvík Furones Furones Abraham (Arenas)– /šp: Luis

398 Hyacint García Riesco – /šp: Jacinto

375 Josef López Tascón – /šp: José

390 Josef Ludvík Palacio Muñiz – /šp: José

381 Antonín Varona Ortega – /šp: Antonio

386 Hygin Roldán Iriberri – /šp: Higinio

388 Jan Crespo Calleja – /šp: Juan

70 Rajmunda Fossas Románs – /šp: Ramona

71 Adéla Soro Bo – /šp: Adelfa

72 Terezie Prats Martí – /šp: Teresa

73 Otýlie Alfonsa González – /šp: Otilia Alonso

74 Rajmunda Perramón Vila – /šp: Ramona

75 Reginalda Reginalda Picas Planas

76 Růžena Jutglar Gallart – /šp: Rosa

385 Emanuel Moreno Martínez – /šp: Manue

393 Maximin Fernández Marínas – /šp: Maximino

395 Viktor García Ceballos – /šp: Víctor

384 Eduard González od sv. Dominika – /šp: Eduardo

68 Maria del Carmen Zaragoza Zaragoza – /šp:

69 Maria Růžena Adrover Martí – /šp: María Rosa

370 Bonaventura García Paredes - /šp: Buenaventura

387 Inocenc García Díez – /šp: Inocencio

376 Lucián „Reginald“ Hernández Ramírez – /šp: Luciano „Reginaldo“

391 Josef Santonja Pinsach – /šp: José

419 Celestin Josef Alonso Villar – /šp: Celestino José

420 Jakub Franco Mayo – /šp: Santiago

421 Alfons Řehoř Díez Pérez – /šp: Gregorio

422 Abilius Sáiz López

377 Vicent Álvarez Cienfuegos – /šp: Vicente

403 Petr Ibañez Alonso – /šp: Pedro

401 Josef Maria López Carrillo – /šp: José

402 Nikác Romo Rubio – /šp: Nicasio

67 Josefina Sauleda Pavla – /šp: Paulis

423 Michael Menéndez García – /šp: Miguel

424 Josef Maria Palacio Montes – /šp: José

425 Izidor Ordoñez Díez – /šp: Isidro

428 Josef Maria Laguía Puerto – /šp: José

392 Leoncius Arce Urrutia – /šp: Leoncio

400 Emanuel Álvarez Álvarez – /šp: Manuel

394 Teofil Montes Calvo – /šp: Teófilo

426 Kryštof Iturriaga-Echevarría – /šp: Cristóbal

427 Petr Vega Ponce – /šp: Pedro

374 Josef Gafo Muñiz – /šp: José

443 Evžen Ondřej Amo – /šp: Eugenio Andrés

383 Cyprián Alguacil Torredenaida – /šp: Cipriano

396 Jesus Villaverde Ondřej

439 Stanislav García Obeso – /šp: Estanislao

440 Germán Caballero Atienza – /šp: Germán

441 Josef Menéndez García – /šp: José

441 Viktorián Ibáñez Alonso – /šp: Victoriano

397 Isabelin Carmona Fernández – /šp: Isabelino

371 Alfred Fanjul Acebal – /šp: Alfredo

373 Jan Mendibelzúa Ocerin – /šp: Juan

379 Vicent Roderik Fernández – /šp: Vicente

405 Josef Delgado Pérez – /šp: José

380 Vidal Alois Gómara – /šp: Luis

372 Felix Alonso Muñiz – /šp: Félix

389 Jan Herrero Arroyo – /šp: Juan

407 Josef Prieto Fuentes – /šp: José

382 Amát Cubeñas Diego-Madrazo – /šp: Amado

378 Vicent Peña Ruiz

404 Emanuel Jakub Jakub – /šp: Manuel

406 František Fernández Escosura – /šp: Francisco

430 Jindřich Izquierdo Palacios – /šp: Enrique

431 Jindřich CAnnal Gómez – /šp: Enrique

432 Emanuel Gutiérrez Ceballos – /šp: Manue

433 Elizeus Michael Largo – /šp: Eliseo Miguel

434 Michael Roderik González – /šp: Miguel Rodríguez

435 Bernardin Irurzun Otermín – /šp: Bernardino

436 Eleuterius Marne Mansilla – /šp: Eleuterio

437 Petr Alois Ludvík – /šp: Pedro Luis

438 Josef Maria García Tabar – /šp: José

Salesiáni 59 muč. SDB (Martyres Hispani e Societate S. Francisci Salesii)

331 Sabin Hernández Laso - /šp: Sabino

350 Antonín Fernández Camacho - /šp: Antonio

355 Josef Limón Limón - /šp: José

368 Josef Blanco Delgado - /šp: José

337 Viktorín Fernández Reinoso - /šp: Victoriano

343 Emil Arce Díez - /šp: Emilio

349 Antonín Torrero Luque - /šp: Antonio

356 Antonín Jindřich Canut Isús - /šp: Antonio Enrique

313 Ondřej Jiménez Galera - /šp: Andrés

357 Michael Molina de la Torre - /šp: Miguel

358 Pavel Caballero López - /šp: Pablo

364 Honorius Hernández Martín - /šp: Honorio

352 Jan Alois Hernández Medina - /šp: Juan Luis

359 Antonín Mohedano Larriva - /šp: Antonio

342 Mikuláš de la Torre Merino - /šp: Nicolás

341 Josef Maria Celaya Badiola - /šp: José

360 František Míguez Fernández - /šp: Francisco

308 Felix González Tejedor - /šp: Félix

351 Emanuel Fernández Ferro - /šp: Manuel

361 Felix Paco Escartín - /šp: Félix

365 Tomáš Alonso Sanjuán - /šp: Tomás

309 Germán Martín Martín

339 Dionýsius Ullívarri Barajuán - /šp: Dionisio

336 Teodul González Fernández - /šp: Teódulo

330 Salvador Fernández Pérez - /šp: Salvador

334 Štěpán Cobo Sanz - /šp: Esteban

348 Bedřich Cobo Sanz - /šp: Federico

362 Emanuel Gómez Contioso - /šp: Manuel

363 Antonín Pancorbo López - /šp: Antonio

366 Štěpán García García - /šp: Esteban

367 Rafale Roderik Mesa - /šp: Rafale

345 Jan Codera Marqués - /šp: Juan

346 Tomáš Gil de la Cal - /šp: Tomás

344 Antonín Cid Roderik - /šp: Antonio

310 Josef Villanova Tormo - /šp: José

318 František Edreira Mosquera - /šp: Francisco

317 Virgil Edreira Mosquera - /šp: Virgilio

347 Hygin de Mata Díez - /šp: Higinio

329 Jan de Mata Díez - /šp: Juan

333 Carmelo Jan Pérez Roderik - /šp: Carmelo

307 Jindřich Sáiz Aparicio - /šp Enrique:

319 Petr Artolozaga Mellique - /šp: Pedro

320 Emanuel Borrajo Míguez - /šp: Manuel

340 Matouš Garolera Masferrer - /šp: Mateo

335 Emanuel Martín Pérez - /šp: Manuel

327 František Josef Martín López de Arroyave - /šp: Francisco José

321 Justus Janes Santos - /šp: Justo

325 Valentín Gil Arribas

326 Anastáz Garzón González - /šp: Anastasio

312 Michael Lasaga Carazo - /šp: Miguel

314 Ludvík Martínez Alvarellos - /šp: Luis

315 Jan Larragueta Garay - /šp: Juan

338 Florencius Roderik Guemes - /šp: Florencio

316 Paskal de Castro Herrera - /šp: Pascual

323 Štěpán Vázquez Alonso - /šp: Esteban

322 Heliodor Ramos García - /šp: Heliodoro

328 Ramon Eirín Mayo - /šp: Ramón

324 Pavel García Sánchez - /šp: Pablo

332 Ondřej Gómez Sáez - /šp: Andrés

311 Pius Conde Conde - /šp: Pío

Školští bratři - saletini 58 muč. FSC (Martyres Hispani e Fratribus Scholarum Christianarum)

479 Teodosius Rafael (Diodoro López Hernando) - /šp: Teodosio

480 Eustác (Luis Villanueva Montoya) - /šp: Eustaquio

481 Karel Jiří (Dalmacio Bellota Pérez) - /šp: Carlos Jorge

482 Filip Josef (Petr Jan Álvarez Pérez) - /šp: Felipe

8 Indalecio Maria (Marek Morón Casas) - /šp: Marcos

19 Josef Benedikt (Josef Mas Pujobrás) - /šp: José Benito

20 Marián Lev (Santos López Martínez) - /šp: Mariano Leon

21 Vicent Justin (Vicent Fernández Castrillo) - /šp: Vicente

22 Arnold Julián (Jesús Jan Otero) - /šp: Arnoldo

23 Benedikt Josef (Josef Bardalet Compte) - /šp: José Benito

35 Jakub Bertin (Antonín Jaume Secases) - /šp: Jaime

37 Honest Maria (František Pujol Espinalt) - /šp: Honesto

38 Rajmund Eloy (Narciso Serra Rovira) - /šp: Raimundo

39 František Magín (Antonín Tost Llavería) - /šp: Francisco

31 Alois od Ježíše (Joseph-Louis Marcou Pecalvel) - /šp: Luis de Jesús

10 Kajetán Josef (Rajmund Palos Gascón) - /šp: Cayetano Ramón

34 Viktor (Martín Anglés Oliveras) - /šp: Victorio

27 Edmund Ángel (Petr Masó Llagostera) - /šp: Edmundo

32 Adolf Jakub (Antonín Serra Hortal) - /šp: Jaime

1 Leonard Josef (Josef Maria Aragonés Matouš) - /šp: José Mateu

2 Dionýsius Alois (Matouš Molinos Coloma) - /šp: Dionisio Luis

9 Vavřinec Gabriel (Josef Figueras Rey) - /šp: Lorenzo

25 Hilarius Evžen (Evžen Cuesta Padierna) - /šp: Hilarión Eugenio

26 František Alfred (František Mallo Sánchez) - /šp: Francisco Alfredo

40 Olegarius Angel (Eudaldo Rodas Mas) - /šp: Olegario

41 Honorát Alfred (Agustín Petr Calvo) - /šp: Honorato

3 Jakub Samuel (Josef Jindřich Chamayou Oulés) - /šp: Jacob, José Enrique

159 Agapit Lev (Remigio Olalla Aldea) - /šp: Agapito León

160 Josafat Roque (Urbano Corral González)

161 Julius Alfons (Valeriano Ruíz Peral) - /šp: Julio

162 Damas Alois (Antolín Martínez Martínez) - /šp: Dámaso Luis

163 Ladislav Alois (Izidor Muñoz Antolín) - /šp: Ladislao Luis

11 Celestin Antonín (Ismael Barrio Marquilla) - /šp: Antonio

42 Elizeus Vicent (Vicent Alberich Lluch) - /šp: Eliseo Vicente

43 Valerián Alois (Mikuláš Alberich Lluch) - /šp: Valeriano Luis

44 Onofrius (Salvio Tolosa Alsina) - /šp: Onofre

24 Esiquio Josef (Baldomero Margenat Puigmitjá) - /šp: José

14 Benedikt Klement (Felix España Ortiz) - /šp: Benito

29 Emerio Josef (Josef Planna Rebugent)

28 Hugo Julián (Julián Delgado Díez)

33 Michael od Ježíše (Jakub Puigferrer Mora) - /šp: Miguel de Jesús

16 Florencius Michael (Ruperto García Arce) - /šp: Florencio Miguel

15 Adolf Marián (Marián Anel Andreu) - /šp: Adolfo Mariano

4 Chrysostom (Josef Llorach Bretó) - /šp: Crisóstomo

17 Ildefons Alois (Josef Llorach Bretó) - /šp: Hildefons Luis

5 Kandid Albert (Josef Ruiz de la Torre) - /šp: Cándido

6 Leonid František Colóm González) - /šp: Leonides, Francisco

7 Cyril Petr (Cecilio Manrique Arnáiz) - /šp: Cirilo Pedro

30 Eusebius Ondřej (Eusebius Roldán Vielba) - /šp: Eusebio Andrés

148 Ovidius Beltrán (Štěpán Anuncibay Letona) - /šp: Ovidio

149 Hermenegild Vavřinec (Modesto Sáez ManzAnnares) - /šp: Hermenegildo Lorenzo

150 Lucián Pavel (Germán García García) - /šp: Luciano Pablo

151 Stanislav Viktor (Augusto Cordero Fernández) - /šp: Estanislao Víctor

152 Vavřinec Jakub (Emil Martínez de la Pera y Álava) - /šp: Lorenzo Santiago

36 Lev Justin (František del Valle Villar) - /šp: León

18 Agapit (Josef Alois Carrera Comas) - /šp: Agapio Luis

13 Lambert Karel (Jakub Mases Boncompte) - /šp: Lamberto Carlos Jaime

12 Felix Josef (Josef Trilla Lastra) - /šp: Félix José

Mariini bratři 47 muč. FMS (Martyres Hispani e Fratribus Maristis a Scholis)

101 Vavřinec (Marián Alonso Fuente) - /šp: Laurentino

102 Virgil, (Trifón Lacunza Unzu) - /šp: Virgilio

103 Albert (Nestor Vivar Valdivielso) - /šp: Alberto

104 Angel Ondřej (Lucio Izquierdo López) - /šp: Andrés

105 Anselm (Aniceto Falgueras Casellas) - /šp: Anselmo

106 Antolín (Antonín Roig Alibau)

107 Baudil (Petr Ciordia Hernández) - /šp: Baudillo

108 Barnabáš (Casimiro Riba Pi) - /šp: Bernabé

109 Karel Rafael (Karel Brengaret, Pujol) - /šp: Carlos

110 Dionýsius Martín (Josef Cesari Mercadal) - /šp: Dionisio

111 Epifanius, (Ferdinand Suñer Estrach) - /šp: Epifanio

112 Filip Josef (Fermín Latienda Azpilicueta) - /šp: Felipe

113 Felix Lev (Felíx Ayúcar Eraso) - /šp: Félix León

114 Fortunát Ondřej (Fortunto Ruíz Peña) - /šp: Fortunato Andrés

115 Frumencius (Julius García Galarza) - /šp: Frumencio

116 Gabriel Eduard (Segismundo Hidalgo Martínez)

117 Gaudentius (Radim) - /šp: (Jan Tubau Perello) - /šp: Gaudencio

118 Gil Filip (Filip Ruíz Peña)

119 Hermogenes (Antonín Badía Andalé)

120 Izaiáš Maria (Viktorín Martínez Martín) - /šp: Isaías

121 Ismael (Mikuláš Ran Goñi) - /šp: Ismaelo Nicolás

122 Jakub Rajmund (Jakub Morella Bruguera) - /šp: Jaime Ramón

123 Josef Carmelo (Alfons Faci Molins) - /šp: José Gregorio

124 Josef Bedřich (Mikuláš Pereda Revuelta) - /šp: José Federico

125 Jan Chrisostom (Jan Pelfort Planell) - /šp: Juan Crisóstomo

126 Jan de Mata (Jesús, Mechon Franco) - /šp: Juan de Mata

127 Vavřinec Karel (Petr Sitjes Puig) - /šp: Laureano Carlos

128 Leonid (Jeroným Messegue Ribera) - /šp: Levides

129 Leopold Josef (Florentino Redondo Insausti) - /šp: Leopoldo

130 Linus Ferdinand (Victor Gutierrez Gómez) - /šp: Lino

131 Likarión (Ángel Roba Osorno) - /šp:

132 Martinián (Izidor Serrano Fabón) - /šp: Martiniano

133 Michael Irenej (Leocadio Roderik Nieto) - /šp: Miguel Ireneo

134 Porfirio (Leoncius Pérez Gómez)

135 Priscilián (Josef Mir Pons) - /šp:

136 Rajmund Albert (Feliciano Ayúcar Eraso) - /šp: Ramón Alberto

137 Silvius (Viktorín Gómez Gutierrez) - /šp: Silvio

138 Jakub (Serafín Zugaldía Lacruz) - /šp: Santiago

139 Jakub Maria (Jakub Sáiz Martínez) - /šp: Santiago

140 Santos (Santos Escudero Michael)

141 Teodul (Lucio Zudarie Aramendia) - /šp: Teódulo

142 Viktor Konrád (Josef Ambrós Dejuán) - /šp: Victor

143 Viktorín Josef (Josef Blanch Roca) - /šp: Victorino José

144 Vít Josef (Josef Michael Elola Arruti) - /šp: Vito

145 Vivencius (Jan Núñez Casado) - /šp: Vivencio Juan

146 Vulfram (Rajmund Mill Arán) - /šp: Vulfrano Ramón

147 Bernard (Placidius Fábrega Juliá) - /šp: Bernardo

Bosí karmelitáni 31 muč. OCD (Martyres Hispani ex Ordine Carmelitanorum Discalceatorum)

46 Lukáš od sv. Josefa - Josef Tristany Pujol – /šp: Lucas de San José

47 Jiří od sv. Josefa - Antonín Bosch Verdura – /šp: Jorge

49 Jan Josef od ukřižovaného Ježíše -Tristany Pujol Montlleó – /šp: Juan José de Jesús Crucificado

483 Eusebius od Dítěte Ježíše - Ovidio Fernández Arenillas – /šp: Eusebio

488 Josef Augustin od Nejsvětější svátosti - Tomáš Matouš Sánchez – /šp: José Agustín del Santísimo Sacramento- Tomás Mateos

489 Hermylius od sv. Elizea - Petr Rajmund Rodríguez Calle – /šp: Hermilo de San Eliseo Pedro – P. Ramón

490 Elizeus od ukřižovaného Ježíše - Štěpán Cuevas Casquero – /šp: Eliseo de Jesús Crucificado - Esteban

491 Perfektus od Panny M. Karmelské – P. Domínguez Monge – /šp: Perfecto de la Virgen del Carmen

498 Klement de los Sagrados Corazones - Klement López Yagüe – /šp: Clemente de los Sagrados Corazones

48 Jakub od sv. Terezie - Gascón Bordás – /šp: Jaime de Santa Teresa

50 Romuald od sv. Kateřiny - Josef Guillamí Rodó – /šp: Romualdo de Santa Catalina - José

57 Eduard od Dítěte Ježíše - Richard Farré Masip – /šp: Eduardo del Niño Jesús – Ricardo

58 Gabriel od Zvěstování P. M. - Jakub Balcells Grau – /šp: Gabriel de la Anunciación

493 Konstancius od sv. Josefa - Josef Alois Mata – /šp: Constancio de S. José

496 Josef od Panny Marie Bolestné - Vincenc Álamo Jiménez – /šp: José M. de la Dolorosa – Vicente

484 Nazarius od Nejsv. Srdce – Nazarius Gonzalez del Valle – /šp: Nazario del Sagrado Corazón

485 Petr Josef de los Sagrados Corazones - Petr Jiménez Vallejo – /šp: Pedro José de los Sagrados Corazones

486 Rajmund od Panny M. Karmelské - Josef Medel Grijalvo – /šp: Ramón de la Virgen del Carmen - José

492 Melichar od Dítěte Ježíše - Melichar Martin Monge – /šp: Melchor del Niño Jesús

494 Felix od Panny Karmelské de la Virgen del Carmen - Alois Gómez de Pablo – /šp: Felix de la Virgen del Carmen - Luis

495 Placid od Dítěte Ježíše - Josef Alois Collado Oliver – /šp: Plácido del Niño Jesús – José Luis

497 Daniel de la Sagrada Pasión - Daniel Mora Nine – /šp: D. de la Sagrada Pasión

429 Eufrasius od Dítěte Ježíše /Barredo Fernández/ – /šp: Eufrasio del Niño Jesús

55 Antonín M. od Ježíše - Bonet Seró – /šp: Antonio M. de Jesús

54 Marcel od sv. Anny - Josef Masip Tamarit – /šp: Marcelo de Santa Ana - José

487 Tirso od Ježíše a Marie /Řehoř/ Sanchez Sancho –/šp: Alfonso del Sagrado Corazón de María

56 Alfons od svatého Srdce Mariina - Arimany Ferrer – /šp: Alfonso del Sagrado Corazón de María

59 Jáchym od sv. Josefa - Josef Casas Juliá – /šp: Joaquín de San José (společně s ml. bratránkem Josefem Casas Ros)

51 Petr Tomáš de la Virgen del Pilar - P. de Alcántara Fortón y de Cascajares – /šp: Pedro Tomás

52 Ludvík Maria de la Merced – Michael Ferrer – /šp: Luis María de la Merced - Minguell

53 Josef Marián od andělů - Alarcon Ruiz – /šp: José Mariano de los Ángeles

Karmelitáni OCarm (16 m) a karmelitky z řádových kongregací (6 m) (Martyres Hispani ex Ordine Carmelitanorum et Martyres Hispani e Congregatione Sororum Carmelitanarum Missionariarum)

84 Angel Maria Prat Hostench – / šp: Ángel - čs: Anděl

85 Elizeus Maria Maneus Besalduch – /šp: Eliseo

86 Anastáz Maria Dorca Coromina – /šp: Anastasio

87 Eduard Maria Serrano Buj – /šp: Eduardo

88 Petr Ferrer Marin – /šp: Pedro

89 Ondřej Corsino M. Solé Rovira – /šp: Andrés

90 Michael Maria Solér Sala – /šp: Miguel

91 Jan M. Puigmitjá Rubió

92 Petr Tomáš Maria Prat Coldecarrera – /šp: Pedro Tomás

93 Elizeus M. Fontdecava Quiroga – /šp: Eliseo

94 Josef Maria /Gabriel/ Escoto Ruiz – /šp: José

95 Eliáš Maria Garre Egea – /šp: Ludovico

99 Eufrasius Maria Raga Nadal – /šp: Eufrosino

96 Ludvík Ayet Canós – /šp: Ludovico

97 Angel M. Presta Batlle

98 Ferdinand M. Llovera Puigsech – /šp: Fernando

MUČEDNICE Z KARMELITÁNSKÉ KONGREGACE HH.C.a.CH. ve Vic

100 Marie od sv. Josefa /též M.Patrocinia/ Badía Flaquer – /šp: María del Patrocinio de San José

MUČEDNICE Z KARMELITÁNSKÉ KONGREGACE CCVve Vic

45 Apolónie Lizarraga od Nejsvětější svátosti /y de Ochoa/ Zabalegui – /šp: Apolonia del Santísimo Sacramento

MISIJNÍ KARMELITKY KONGREGACE „CARMELITAS MISIONERAS DE GRACIA“ (CM)

61 Esperanza od Kříže /Terezie/ Subirá Sanjaume – / čs: Naděje; šp: de la Cruz

62 Marie Refugio M. Roqueta Serra – /šp: María R. de San Ángelo

63 Daniela de San Bernabé /Vincencie/ Achurra Gogenola – /šp: D. de San Bernabé

64 Gabriela od sv. Jana od Kříže /Františka/ Pons Sardá – /šp: G. de San Juan de la Cruz

Ostatní ze 498 španělských mučedníků = (Reliqui CDXCVIII Martyres Hispani)

OFM františkáni Minor 29 muč. a FHM Františkánské Sisters of Mercy

AASC Kongregace ADORÁTORŮ Nejsvětější svátosti 23 muč. CEAPRED

O.SS.T. TRINITÁŘI Řád Nejsvětější Trojice 9 muč.

M.SS.CC. Misionáři Nejsvětějšího Srdce 4 muč.

SM Marianistky - Kongregace Mariiných misionářek 4 muč.

CMF Misijní Dcery srdce Mariina 3 muč.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leonardus, eremita (asi s. VI.); Felix, m. Thinisæ (s. III.); Paulus, ep. Cpolitanus (asi 351); Melanius (po r. 511); Iltutus /Farchog/, Abate e fondatore (asi 540); Callinicus, Himerius, Theodorus, Stephanus, Petrus, Paulus, Theodorus alter, Ioannes, Ioannes alter et socii, m. Hierosolymæ (638); Severus, ep. Barcinonen (asi s. VII.); Protasius, ep. Lausannen (s. VII.); Winnocus (asi 716); Stephanus, ep. Apten (1046); Theobaldus, presb. (1070); Christina Stumbelensis (1312); CDXCVIII Spanish Martyrum (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis – photo (1936); Patres Salesiani ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Scholarum Christianarum ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Maristae a Scholis ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani Discalceati ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani et Sorores Carmelitanae Missionariae ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Thomas Mkinstuba Jihyoe, m. Nagasakii (1637); DXXII Spanish Martyrum (1934 až 1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.