Světci k nám hovoří...


sv. Kungar

Cungarus

7. listopadu, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Podle martyrologia pocházel z Bretaně. Podle jiných životopisců se narodil na jihozápadě Anglie, ale zmínky o jeho životě byly promíseny s údaji o světci téhož jména, dříve připomínaného 27. 11., po kterém prý bylo pojmenováno Congresbury a který zemřel na pouti do Jeruzaléma.

Martyrologiem dnes připomínaný sv. Kungar se v anglickém Congresbury stal opatem a zde také zemřel. Jeho jméno nese mnoho vesnic a kostelů.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Willibrordus (739); Prosdocimus (s. III.); Athenodorus, ep. Neocæsarien. in Ponto (s. III.); Amaranthus (asi s. III.); Hieron et socii (s. IV.); Herculanus, ep. Catalaunen (548); Baldus (asi 552); Cungarus (s. VI.); Florentius, ep. Argentoraten (před r. 614); Lazarus, stylita in monte Galesio (1054); Engelbertus, ep. Colonien. (1225); Antonius Baldinucci (1717); Vincentius Grossi (1917)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.