Světci k nám hovoří...


sv. Vilehad

Willehadus, ep. Bremen

8. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:789

ŽIVOTOPIS

Narodil se mezi léty 735 a 744 v Northumbrii (v severní části dnešní Anglie). Byl přítelem Alkuina a asi ve 30 letech se stal knězem. Potom mezi léty 766 a 774 odplul na kontinent, aby hlásal evangelium ve Frísku a Sasku. Nejprve nějakou dobu působil v nizozemské provincii Drenthe, odkud po útoku pohanů, při kterém byl zraněn, musel utéci. Pak byl poslán do Dolního Saska, ale i odtud byl v roce 782 nucen uprchnout. Sasové v té době povstali proti franckým dobyvatelům. Následně putoval do Říma. Asi dva roky žil mnišským životem v Echternachu. Ve Wormsu byl 13. 7. 787 vysvěcen na biskupa a odešel do Brém. Postavil zde katedrálu a založil více kostelů. V Brémách začal v biskupském úřadě s velkou horlivostí, ale už po dvou letech zemřel. Legendy mu přičítají řadu zázraků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Godefridus, ep. Ambianen. (1115); Simpronianus, Claudius, Nicostratus, Castorius et Simplicius (asi 306); Clarus, presb. (asi 396); Deusdedit, Pp I. (618); Willehadus, ep. Bremen (789); Hugo de Glazinis (1250); Ioannes Duns Scotus (1308); Maria Crucifixa /Elisabeth Maria/ Satellico (1745)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.