Světci k nám hovoří...


sv. Agripin

Agrippinus

9. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. III.

ŽIVOTOPIS

Žil ve 3. století a je uváděn jako šestý biskup v Neapoli v Itálii. Je představován jako ochránce města, což je doloženo starobylými památkami Neapole a stal se také oblíbeným a známým podobně jako krátce poté biskup a mučedník sv. Januarius z Beneventa (pam. 19. 9.). Agripin bývá uváděn zdrobnělinou jména jako Agrippinus a ctěn jako divotvůrce. O jeho životě další zprávy chybí. Někde je zařazován i mezi mučedníky.

Jeden spisovatel z devátého století ho představil jako dobrého služebníka, věrného v maličkostech, kterému bylo podle slov evangelia řečeno „vejdi v radost svého Pána.“ Také o něm napsal, že „miloval svou vlast, byl ochráncem města a za své služebníky se stále denně modlil.“

Ostatky sv. Agripina byly uloženy do katakomb sv. Januária, odkud byly údajně přeneseny do baziliky sv. Štěpána a znovu objeveny v roce 1744 kardinálem Spinelli v mramorové nádobě s nápisem: Reliquie incerte che si pensa siano il corpo di Sant'Agrippino.“

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

dedicatio basilicæ Lateranensis; Ursinus (s. III.); Agrippinus (s. III.); Vito (asi 530); Eustolia et Sopatra (s. VI.); Georgius, ep. Ludeven (asi 870); Ioanna de Signa (1307); Gabriel Ferretti (1456); Ludovicus Morbioli (1485); Gratia de Catharo (1508); Georgius Napper (1610); Elisabeth a Sanctissima Trinitate Catez (1906); Henricus Hlebowicz (1941); Aloysius Beltrame Quattrocchi, paterfamilias (1951); Carmen a Iesu Infante González Ramos García Prieto (1899)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.