Světci k nám hovoří...


sv. Vito

Vito

9. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 530

ŽIVOTOPIS

O tomto světci nám martyrologium říká pouze to, že byl biskupem ve Verdunu v belgické Galii, na území dnešní Francie. Podle benediktinské encyklopedie (Husenbeth) se v mládí stal mnichem, jako biskup působil 26 let a je mu přičítáno konání zázraků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

dedicatio basilicæ Lateranensis; Ursinus (s. III.); Agrippinus (s. III.); Vito (asi 530); Eustolia et Sopatra (s. VI.); Georgius, ep. Ludeven (asi 870); Ioanna de Signa (1307); Gabriel Ferretti (1456); Ludovicus Morbioli (1485); Gratia de Catharo (1508); Georgius Napper (1610); Elisabeth a Sanctissima Trinitate Catez (1906); Henricus Hlebowicz (1941); Aloysius Beltrame Quattrocchi, paterfamilias (1951); Carmen a Iesu Infante González Ramos García Prieto (1899)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.