Světci k nám hovoří...


blah. Jana de Signa

Ioanna de Signa

9. listopadu, připomínka
Postavení:reklúza
Úmrtí:1307

ŽIVOTOPIS

Narodila se asi roku 1244 v Signa při západním okraji Florencie v Itálii do chudé rolnické rodiny. Martyrologium ji stručně představuje jako pannu, která zde vedla osamělý život pro Krista.

Ve známé knize MCM „Svatí a blahoslavení laici“ prof. Henryk Misztal přesto uvádí ojedinělé tvrzení, že to, co o ní víme, je, že byla provdána za chudého vesničana, který brzy zemřel a svůj život pak strávila zazděná v Signě.

Většina životopisců o ní hovoří jako o pastýřce, kterou byla do 30 let a v tomto věku požádala o přijetí do třetího řádu svatého Františka. Vedla život v nevinnosti a zbožnosti s mimořádně asketickou volbou. Podle některých žila snad až 40 let poblíž řeky Arno jako reklúza. Je jí přičítáno konání mnoha zázraků a již za života byla označována za ochránkyni města.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

dedicatio basilicæ Lateranensis; Ursinus (s. III.); Agrippinus (s. III.); Vito (asi 530); Eustolia et Sopatra (s. VI.); Georgius, ep. Ludeven (asi 870); Ioanna de Signa (1307); Gabriel Ferretti (1456); Ludovicus Morbioli (1485); Gratia de Catharo (1508); Georgius Napper (1610); Elisabeth a Sanctissima Trinitate Catez (1906); Henricus Hlebowicz (1941); Aloysius Beltrame Quattrocchi, paterfamilias (1951); Carmen a Iesu Infante González Ramos García Prieto (1899)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.