Světci k nám hovoří...


blah. Gabriel Ferretti

Gabriel Ferretti

9. listopadu, připomínka
Postavení:kněz OFM
Úmrtí:1456

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1385 v Anconě (region Marche) ve střední Itálii jako syn hraběte Oliverotta Ferretti a jeho ženy Alvisie. Dostalo se mu dobré křesťanské výchovy a ve věku 18 let vstoupil do místního františkánského kláštera. Rodina, přestože Gabriel byl prý jedním z deseti synů, velmi nelibě nesla, že se stal řeholníkem řádu menších bratří. Vystudoval zde filozofii a teologii a v 25 letech přijal kněžské svěcení.

Jako kazatel působil po regionu Marche a mnoha posluchačům pomohl najít cestu k Bohu. Byl aktivní i v zajišťování péče o opuštěné děti a vážně nemocné starší osoby. Vynikal pokorou a hlubokou oddaností Panně Marii a legenda hovoří o tom, že měl i vidění Panny Marie s Božským dítětem. Jako provinční vikář zakládal i obnovoval řeholní komunity. Nejvzdálenější konvent, který založil, byl v Bosně, kde kázal proti bludnému učení, které se tam objevilo. Po návratu do Itálie r. 1455 byl ještě zvolen kvardiánem, ale již v následujícím roce zemřel.

Mezi blahořečené byl papežem Benediktem XIV. zařazen v roce 1753.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

dedicatio basilicæ Lateranensis; Ursinus (s. III.); Agrippinus (s. III.); Vito (asi 530); Eustolia et Sopatra (s. VI.); Georgius, ep. Ludeven (asi 870); Ioanna de Signa (1307); Gabriel Ferretti (1456); Ludovicus Morbioli (1485); Gratia de Catharo (1508); Georgius Napper (1610); Elisabeth a Sanctissima Trinitate Catez (1906); Henricus Hlebowicz (1941); Aloysius Beltrame Quattrocchi, paterfamilias (1951); Carmen a Iesu Infante González Ramos García Prieto (1899)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.