Světci k nám hovoří...


blah. Ludvík Morbioli

Ludovicus Morbioli

9. listopadu, připomínka
Postavení:vyznavač
Úmrtí:1485

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Boloně v Itálii, kde se v roce 1433 narodil Františkovi a Anežce Morbioliovým. V mládí prý byl vášnivým hráčem a nestoudným svůdcem. Příliš rád se napil a měl pak agresivní sklony. Byl hezkého vzhledu, nosil elegantní oblek a za manželku získal Lucii di Giovanni Toru.

V roce 1462 se přestěhoval do Benátek, kde potom pro těžké onemocnění pobýval ve špitálu regulárních kanovníků Svatého Salvátora. Zde prožil hlubokou krizi i své obrácení. Roku 1470 se uzdraven vrátil do Boloně, dohodl se s manželkou na tom, že se vzdálí od rodiny, aby vedl život kajícníka. Začal chodit v hábitu, který se podobal karmelitánskému, avšak k tomuto řádu se nepřipojil a později údajně nosil bílý oděv s křížem na prsou. V ruce také nosíval na dřevěné holi kříž s připevněnou bílou látkou připomínající praporec.

Převážně žil v Bentivoglio na severovýchodě od Boloně, ale i v jejích ulicích vyžebrával příspěvky pro nejchudší. Lidé, kteří ho dříve znali, byli velmi překvapení jeho proměnou i jeho svědectvím. Velmi rád hovořil o Bohu s mladými lidmi, vyzýval je k pokání a připomínal jim potřebu umrtvování. Sám provázel všechny odsouzence na smrt. Na vzdálenější místa cestoval na oslu. Navštívil také města Modenu a Ferraru. Při asketickém životě v Boloni onemocněl, dostal se do velké nouze a v suterénu domu na Luzzo č. 4 zemřel na holé podlaze.

V roce 1614 byl zahájen jeho beatifikační proces a 24. 10. 1842 byl kongregací obřadů povolen jeho kult s omezením jako blahořečeného.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

dedicatio basilicæ Lateranensis; Ursinus (s. III.); Agrippinus (s. III.); Vito (asi 530); Eustolia et Sopatra (s. VI.); Georgius, ep. Ludeven (asi 870); Ioanna de Signa (1307); Gabriel Ferretti (1456); Ludovicus Morbioli (1485); Gratia de Catharo (1508); Georgius Napper (1610); Elisabeth a Sanctissima Trinitate Catez (1906); Henricus Hlebowicz (1941); Aloysius Beltrame Quattrocchi, paterfamilias (1951); Carmen a Iesu Infante González Ramos García Prieto (1899)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.