Světci k nám hovoří...


blah. Gracián de Catharo

Gratia de Catharo

9. listopadu, připomínka
Postavení:řeholník OSA
Úmrtí:1508

ŽIVOTOPIS

Narodil se 27. 11. 1438 v Mulla v zálivu Kotor v Dalmacii, na dnešním území Černá Hora. V mládí se stal námořníkem a rybářem. Ve 30 letech, při jedné z jeho cest do Benátek, uslyšel podmanivé kázání augustiniána Šimona Camerina a osloven Boží milostí se rozhodl vstoupit do řádu jako laický bratr. Odešel do kláštera na Monte Horton, nedaleko Padovy. Zde pracoval jako zahradník a brzy si ho vážila celá místní komunita. Asi kolem roku 1474 byl poslán do kláštera sv. Kryštofa v Benátkách, kde se, podle tradice, nad jeho celou objevovalo zázračné světlo a na jeho přímluvu docházelo k zázrakům. Mezi ně patří naplnění studně čerstvou vodou za mimořádného sucha při opravách kláštera, na nichž se podílel. Voda ve studni byla velmi dobrá, i když do ní vnikla mořská voda. Vypráví se také, že měl schopnost číst v lidských duších. Vynikal pokorou, měl obzvláštní úctu k nejsvětější svátosti a před svatostánkem často klečel celé hodiny.

V 70 letech vážně onemocněl a zemřel na ostrově Murano, jednom z benátského souostroví. Jeho pohřeb se konal do augustiánského společného hrobu, ale pro úctu vzdávanou mu věřícími byly jeho ostatky velmi brzy přemístěny do nového mramorového sarkofágu. Později byly přeneseny do kostela jeho rodné obce Mulla.

Papež Lev XIII. ho blahořečil 6. 6. 1889.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

dedicatio basilicæ Lateranensis; Ursinus (s. III.); Agrippinus (s. III.); Vito (asi 530); Eustolia et Sopatra (s. VI.); Georgius, ep. Ludeven (asi 870); Ioanna de Signa (1307); Gabriel Ferretti (1456); Ludovicus Morbioli (1485); Gratia de Catharo (1508); Georgius Napper (1610); Elisabeth a Sanctissima Trinitate Catez (1906); Henricus Hlebowicz (1941); Aloysius Beltrame Quattrocchi, paterfamilias (1951); Carmen a Iesu Infante González Ramos García Prieto (1899)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.