Světci k nám hovoří...


blah. Jiří Napper

Georgius Napper

9. listopadu, připomínka
Postavení:kněz a mučedník
Úmrtí:1610

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1550 v Holywell v Anglii jako syn Edwarda a Anny Peto. Studoval na katolické škole v Oxfordu do roku 1568, kdy ji musel opustit, protože odmítl uznat nadřazenost královny nad církví. Kvůli odmítnutí přísahy zaměřené proti římskokatolické církvi byl v roce 1580 zatčen a vsazen do vězení. Zde po devíti letech podlehl nátlaku a vyjádřil souhlas s nároky, které si dělala královna,.

Později konal pokání a velmi své slabosti litoval. Projevil snahu dostat se do anglické školy v Douai ve Francii a byl přijat. Vynikal zde hlubokou zbožností i obětavostí. Kněžské svěcení přijal v roce 1596 a poté několik let působil v Antverpách. Roku 1603 odešel do svého rodného kraje jako misionář a v oblasti kolem Oxfordu působil po sedm let. Svou pastorační činností velmi pomohl mnoha duším a 19. 7. 1610 byl znovu zajat a vsazen do oxfordského vězení. Následoval rozsudek, kterým mu byl stanoven trest za velezradu. Příbuzným se podařilo vykonání rozsudku jen o několik měsíců odložit. Jiří Napper do poslední chvíle věrně prohlašoval, že je katolický kněz a jím také zůstane. V Oxfordu byl proto 9. 11. pověšen na šibenici, následně natahován a čtvrcen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

dedicatio basilicæ Lateranensis; Ursinus (s. III.); Agrippinus (s. III.); Vito (asi 530); Eustolia et Sopatra (s. VI.); Georgius, ep. Ludeven (asi 870); Ioanna de Signa (1307); Gabriel Ferretti (1456); Ludovicus Morbioli (1485); Gratia de Catharo (1508); Georgius Napper (1610); Elisabeth a Sanctissima Trinitate Catez (1906); Henricus Hlebowicz (1941); Aloysius Beltrame Quattrocchi, paterfamilias (1951); Carmen a Iesu Infante González Ramos García Prieto (1899)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.