Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jindřich Hlebowicz

Henricus Hlebowicz

9. listopadu, připomínka
Postavení:kněz a mučedník
Úmrtí:1941

ŽIVOTOPIS

Narodil se 1. 6. 1904 v městě Grodno v Polsku. Jeho otec byl s rodinou vyhoštěn na Ural a zde v ruském Orenburgu chodil Jindřich do školy. Zpět z exilu se rodina vrátila do rodného Grodna v srpnu 1921 a hned v září Jindřich nastoupil do semináře ve Vilniusu. Po čtyřletém studiu s vyznamenáním přešel na Katolickou univerzitu v Lublinu. Kněžské svěcení přijal v roce 1927 a pokračoval ve studiu filozofie na Angelicu v Římě, které končil doktorátem v roce 1929. Po návratu do Polska působil v semináři ve Vilniusu i jako pastýř akademických organizací a sdružení. Byl moderátorem společnosti Mary Akademiczek, poradcem Juventus Christian a angažoval se i při vzniku další akademické asociace. V letech 1935 až 1938 vykonával pastorační službu v Trakai. Potom ve farnostech Chotajewicze a Okołowo poblíž Minska. Od r. 1939 se zaměřoval na zvrácení ateistické propagandy mezi mládeží. Po vypuknutí druhé světové války pokračoval v pastorační činnosti až do svého zatčení, po němž byl gestapem zastřelen u obce Borysów, ležící 70 km od Minska.

Blahořečený byl 13. 6. 1999 papežem Janem Pavlem II. společně se 107 dalšími mučedníky z druhé světové války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

dedicatio basilicæ Lateranensis; Ursinus (s. III.); Agrippinus (s. III.); Vito (asi 530); Eustolia et Sopatra (s. VI.); Georgius, ep. Ludeven (asi 870); Ioanna de Signa (1307); Gabriel Ferretti (1456); Ludovicus Morbioli (1485); Gratia de Catharo (1508); Georgius Napper (1610); Elisabeth a Sanctissima Trinitate Catez (1906); Henricus Hlebowicz (1941); Aloysius Beltrame Quattrocchi, paterfamilias (1951); Carmen a Iesu Infante González Ramos García Prieto (1899)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.