Světci k nám hovoří...


sv. Justus

Iustus, ep. Cantuarien

10. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 627

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Říma a zde se podle údajů některých životopisců stal benediktinským mnichem. Papež Řehoř Veliký ho poslal s druhou skupinou římských misionářů, aby pomohli svatému Augustinovi při evangelizaci Anglie. Na cestu jim dal pokyny jak postupovat při evangelizaci a v nich uvedl, že nemají ničit pohanské chrámy, ale pouze modly v nich. Chrámy pak musí očistit svěcenou vodou a uložit do nich ostatky svatých. Neboť dobře stavěné chrámy si zaslouží změnit způsob užití od adorace ďábla ke službě pravému Bohu. Kolem chrámů doporučil stavět stany a budovat církev.

Justus se svými druhy do Anglie dorazil r. 601 a vzkaz papeže Augustinovi předal. Asi po třech letech byl od něj vysvěcen jako první biskup Rochesteru. Roku 624, po úmrtí sv. Mellituse (pam. 24. 4.), se Justus stal čtvrtým arcibiskupem Canterbury.

Po smrti byl Justus pohřben jako jeho předchůdci v opatství svatého Augustina a po přestavbě hlavního chrámu byly jejich ostatky přeneseny na místo za hlavním oltářem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leo Magnus, Pp I et doctor Eccl. (461); Demetrianus (asi 260); Orestes, m. in Cappadocia (s. III./IV.); Probus, ep. Ravennaten (s. III./IV.); Narses et Iosephus, m. in Perside (343); Iustus, ep. Cantuarien (asi 627); Baudolinus (s. VIII.); Andreas Avellino (1608); Acisclus Piña Piazuelo (1936); Ioannes Prassek et socii (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.