Světci k nám hovoří...


sv. Siard

Siardus

14. listopadu, připomínka
Postavení:opat OPraem
Úmrtí:1230
Patron:vzýván jako přímluvce za nemocné děti a těhotné ženy
Atributy:košík chleba, chudí, tyč

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze šlechtické rodiny ve Frísku, které je dnes provincií na severu Nizozemska. V mládí se jeho učitelem stal Frederik (pam. 3. 3.), který r. 1136 založil v Hallumu (14 km severně od Leeuwardenu) premonstrátský klášter s názvem „Zahrada Panny Marie“. Siard zde získal vzdělání a v roce 1194 byl ustanoven opatem.

Vynikl milosrdnou láskou, velkorysostí k chudým, oddaností k Panně Marii, skromností, pokorou a péčí o důsledné dodržování pravidel řádu. Traduje se, že ženě, která přicházela k němu s prosbou, řekl dříve než ji vyjádřila: „Můžeš jít v pokoji, dítě tvé kamarádky je živé, dnes ho porodí v pořádku, bude to dobré.“

Siard zemřel v pokročilém věku a byl svatořečen 8. 3. 1728 papežem Benediktem XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nicolaus Tavelic, Deodatus Aribert, Stephanus de Cuneo et Petrus de Narbona (1391); Theodotus, m. Hearacleæ (asi s. III.); Hypatius, ep. Gangren (s. IV.); Rufus, ep. Avenionen (s. IV.); Dubricius (s. VI.); Ioannes, ep. Tragurien (asi 1111); Ioannes de Tupharia, eremita (1170); Laurentius O'Toole (Lorcan Ua Tuathail) (1180); Siardus (1230); Serapion, m. Algariæ (1240); Ioannes Liccio (1511); Gaspar Nishi Genka, Ursula et Ioannes, mm. Ikitsuki (1609); Stephanus Theodorus Cuénot (1861); Maria Luisa Merkert (1872); Maria Teresa di Gesù /Maria Scrilli/ (1889 )

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.