Světci k nám hovoří...


sv. Desiderius

Desiderius, ep. Cadurcen

15. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:655

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Gallo-římské šlechtické rodiny. Narodil se asi kolem roku 590 poblíž Narbonne ve Francii. Otec se jmenoval Salvius a matka Herchenfreda. Měl dva bratry, staršího Rustika a Syagria. První se stal arciděkanem v Rodez a od r. 623 biskupem v Cahors. Druhý s Desideriem byli vzděláni u dvora franckého krále. Ze Syagria se stal hrabě Albi a Desiderius měl po vystudování práv vysoké postavení na dvoře Chlothara II. Vynikal výmluvností a k jeho oblibám patřila literatura.

V roce 618 byl Desiderius jmenován královským pokladníkem a v tomto úřadu zůstal i za Dagoberta I. Desiderius, jak o tom svědčí dopisy, nezapomněl jak jej jeho zbožná matka vychovala ani jako důvěrník krále. Vedl přísný život jako řeholník.

V roce 630 byl jeho bratr Rustik zavražděn a duchovenstvo i lidé z města požadovali, aby na biskupský stolec v Cahors byl jmenován Desiderius, kterému mělo být teprve uděleno kněžské svěcení.

Z dopisu z 8. 4. 630 víme, že král Dagobert dal souhlas a Desiderius byl vysvěcen arcibiskupem Sulpiciem II. na biskupa Cahors. Martyrologium uvádí, že potom postavil mnoho kostelů a klášterů i další veřejnosti užitečné budovy a nikdy nezanedbával vedení duší, které připravoval na setkání s Kristem.

Právě ono setkávání se s Ním v evangeliu, v eucharistii i v našich bližních má vliv na to, jaké bude naše setkání na věčnosti.

Desiderius byl pohřben v klášteře Amandus a u jeho hrobu se udály zázraky. Později byly jeho ostatky přeneseny do katedrály, kde se za vpádu hugenotů v roce 1581 ztratily.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Albertus Magnus, ep. Ratisbonen. et doctor Eccl. (1280); martyres Hippone XX (s. III./IV.); Gurias et Samonas (306); Felix de Nola (s. IV./V.); Maclovius seu Machutus (asi 640); Desiderius, ep. Cadurcen (655); Marinus et Anianus, m. in Bavaria (s. VII./VIII.); Sidonius, abbas (po r. 684); Fintanus, reclusus (asi 878); Leopoldus Pius (1136); Hugo Faringdon seu Cook, Ioannes Eynon et Ioannes Rugg (1539); Richardus Whiting, Rogerius James et Ioannes Thorne (1539); Lucia Broccadelli (1544); Caius Coreanus (1624); Rochus González et Alphonsus Rodríguez, presb. Soc. Iesu (1628); Iosephus Pignatelli (1811); Iosephus Mkasa Balikuddembé (1885); Maria a Passione /Helena/ de Chappotin de Neuville, virgo (1904); Raphael a Sancto Ioseph (Iosephus) Kalinowski (1907)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.