Světci k nám hovoří...


sv. Augustin a Felicita

Augustinus et Felicitas, m. Capuæ

16. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 250

ŽIVOTOPIS

Augustin se stal biskupem, působil v Capua v Kampánii poblíž Neapole a se svou matkou Felicitou byl za Deciova pronásledování umučen. O jejich smrti se v dopise zmiňoval sv. Cyprián a jejich mučednickou smrt připomíná Jeronýmovo martyrologium. Jejich mozaikové vyobrazení vzniklo ve starověkém kostele San Prisco v Capua. Přes tyto skutečnosti je tato dvojice, uváděná i v novém martyrologiu, velmi málo známá.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Margarita de Hungaria (1093); Gertrudis Magna, virgo (asi 1302); Augustinus et Felicitas, m. Capuæ (asi 250); Leocadius et Lusor (s. IV.); Eucherius, ep. Lugdunen (449); Othmarus (759); Æmilianus, eremita (asi 767); Simeon, abbas (1141); Edmundus Rich (1240); Agnes, virgo (1253); Eduardus Osbaldeston (1594)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.