Světci k nám hovoří...


sv. Eucherius

Eucherius, ep. Lugdunen

16. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:449

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi kolem roku 380 do jedné z významných rodin v Galii. Je uváděný jako římský občan ze senátorské rodiny, ale o souvislostech s přijetím křesťanské víry údaje chybí. V Galii se oženil a měl syna Saloniusza, který se později stal biskupem v Ženevě, a syna Woranusa, uváděného jako biskupa z Vence u Nice. Dříve než se synové stali dospělými, odešel Eucherius se svou rodinou, zřejmě za účelem vzdělání, na ostrov Lerins. Odtud se později s manželkou uchýlil na nedaleký ostrov Lero (dnešní Sainte-Marguerite, naproti Cannes), kde se více věnoval rozjímání a napsal pravděpodobně první spisy s názvy „Chvála samoty“ a „Zřeknutí se světa“. Následně jsou uváděny jeho kontakty s Honorátem, Hilariem a Janem Kasianem. Asi v roce 434 byl povolán zpět do Lyonu a zvolen biskupem. V roce 441 se zúčastnil prvního koncilu v Orange.

Jeho exegetická díla, asketické traktáty a vyprávění o utrpení svatých mučedníků, zvláště příběh thébské legie, byly ponejvíce rozšířeny ve středověku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Margarita de Hungaria (1093); Gertrudis Magna, virgo (asi 1302); Augustinus et Felicitas, m. Capuæ (asi 250); Leocadius et Lusor (s. IV.); Eucherius, ep. Lugdunen (449); Othmarus (759); Æmilianus, eremita (asi 767); Simeon, abbas (1141); Edmundus Rich (1240); Agnes, virgo (1253); Eduardus Osbaldeston (1594)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.