Světci k nám hovoří...


sv. Alfaus a Zacheus

Alphæus et Zachæus

17. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:303

ŽIVOTOPIS

Alfeus je uváděn jako učitel a někde i jako exorcista. V prvním roce pronásledování křesťanů, které nařídil císař Dioklecián, byl uvězněn a odsouzen ke krutým mukám, protože v palestinské Caesarei nabádal věřící křesťany ke stálosti ve víře.

Zacheus byl jáhnem v Gadarze v oblasti severního Jordánska a taková služba pravému Bohu začala být pro Diokliciánovo nařízení rovněž velice tvrdě trestána.

Oba v palestinské Caesarei odmítli obětovat pohanským bohům kadidlo a pro pevnost ve víře snášeli bičování, muka působená železnými hřebíky a řetězy i během noci opakované výslechy s mučením, kterými je guvernér chtěl přimět k odřeknutí se víry. Oni však i přes drtící muka v kládě a silně bolestivé natahování nohou, vyznávali svou víru v jediného pravého Boha a Kristovu královskou důstojnost. Potom byli sťati.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth de Hungaria (1231); Gregorius, ep. Neocæsarien in Ponto (asi 270); Alphæus et Zachæus (303); Acisclus (s. IV.); Anianus, ep. Aurelianen (asi 453); Namatius, ep. Viennen (559); Gregorius, ep. Turonen (594); Hilda (680); Florinus (asi 856); Lazarus, monachus (asi 867); Hugo, abbas in Calabria (s. XII.); Hugo, ep. Lincolnien (1200); Salome, abbatissa Cracovien (1268); Leo Saisho Shichiemon (1608); Ioannes del Castillo (1628); Lupus Sebastianus Hunot (1794); Iosaphat Kocylovskyj (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.