Světci k nám hovoří...


sv. Maudet

Maudetus

18. listopadu, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:s. V.
Patron:Lanmodez; vzýván proti uštknutí hadem a při bolestech hlavy

ŽIVOTOPIS

Na původu tohoto světce se legendy neshodují. Některé uvádějí Irsko, jiné Anglii, kde byl údajně jako dítě dán do klášterní školy. Po dalších studiích se asi v Llancarvan stal knězem a hlásal evangelium v Cornwall. Odtud s několika druhy odplul k západnímu pobřeží Francie. Působili v Bretani, kde tato skupina začala se zakládáním klášterů. Martyrologium připomíná Maudeta jako opata, který vedl život v klášteře na pustém ostrově v souostroví Ile-de-Bréhat. Představuje ho jako mistra duchovního života, z jehož žáků vzešlo více světců. Ostrov s jeho klášterem, v němž zemřel, byl po něm pojmenován Ile Saint-Maudez.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

dedicatio basilicarum Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum; Romanus, diaconus (303); Patroclus, presb. (asi 576); Maudetus (s. V.); Romacharius (s. VI.); Theofredus (asi 752); Oda, abbas (942); Leonardus Kimura, Andreas Murayama Tokuan, Cosmas Takeya, Ioannes Yoshida Shoun et Dominicus Jorge (1619); Philippina Duchesne (1852); Grimoaldus a Purificatione (Ferdinandus) Santamaria (1902); Carolina Kózka (1914); Maria a Refugio (Maria Gabriela) Hinojosa y Naveros et V socire: [Iosepha Maria (Maria del Carmen) Barrera y Izaguirre, Teresia Maria (Laura) Cavestány y Anduaga, Maria Angela (Martina) Olaizola y Garagarza, Maria Gratia (Iosepha Ioachima) Lecuona y Aramburú, Maria Agnes (Agnes) Zudaire y Galdeano] (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.