Světci k nám hovoří...


sv. Dasius

Dasius, m. in Mœsia

20. listopadu, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Byl vojákem v Dolní Moesii, která byla římskou provincií. Patřil k posádce v Durostorum (dnešní Silistra), ležící v Bulharsku na jižním břehu dolního Dunaje při hranici s Rumunskem. Nevíme, kdy se stal křesťanem, ale pro zásady své víry neváhal obětovat život. Odmítl se podílet na pohanské slavnosti Saturnalia, při níž se jednalo o uctívání boha Kronose – božstva úrody a žní. Dasius byl vybrán za hlavní postavu, která měla slavnost vést, ale pro odmítavý postoj a věrnost křesťanské víře byl mučen a nakonec sťat. Rok jeho mučednické smrti je udáván po roce 302.

Ostatky Dasia byly z důvodu vpádu Avarů přeneseny do Ancony v Itálii a uloženy do tamní katedrály. Kost z těchto ostatků v miniatuře mramorového sarkofágu daroval Jan Pavel II. do chrámu v Silistra, v kraji mučednické smrti Dasia, při návštěvě Bulharska v roce 2002.

POZNÁMKA

V Jeronýmově martyrologiu je Dasius také zmiňován jako Bassus, Dassus, Taxius nebo Dasus.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Edmundus, m. in Anglia (869); Basilius, m. Antiochiæ (s. III.); Crispinus, ep. Astigitan (s. III.); Dasius, m. in Mœsia (asi s. IV.); Octavius, Solutor et Adventor (asi s. IV.); Theonestus (před rokem 313); Dorus (s. V.); Silvester, ep. Cabillonen (asi mezi 520-530); Gregorius Decapolitanus (842); Bernwardus (1022 ); Cyprianus, abbas Calamiten (asi 1190); Maria Fortunata (Anna Felix) Viti (1922); Angela a Sancto Ioseph (Francisca) Lloret Martí et XIV sociæ: [Cor Iesu (Maria a Purificatione) Gómez Vives, Elisabeth Ferrer Sabriá, Ignatia a Sanctissimo Sacramento (Iosepha) Pascual Pallardó, Marcella a Sancto Thomas (Aurea) Navarro, Maria a Conceptione (Æmilia) Martí Lacal, Maria a Doloribus (Gertrudis) Surís Brusola, Maria a Doloribus (Maria de Monserrato) Llimona Planas, Maria a Pace (Maria Isabella) López García, Maria a Rosario (Catharina) Calpe Ibáñez, Maria a Succúrsu (Teresia) Jiménez Baldoví, Maria a Suffragio (Antonia Maria) Orts Baldó, Maria ab Assumptione (Iosepha) Mongoche Homs, Maria Gratia (Paula) a Sancto Antonio et Teresia a Sancto Ioseph (Ascensio) Duart y Roig] (1936); Maria a Miraculis Ortells Gimeno (1936); Anna Colesár (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.