Světci k nám hovoří...


sv. Oktavius, Solutor a Adventor

Octavius, Solutor et Adventor

20. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Pro svou statečnost, příklad víry a lásku jsou zde připomínáni tři patroni italského města Turína. Všeobecně se má zato, že původně patřili k Thébské legii, v jejímž čele je uváděn sv. Mauricius (čes. Mořic) s pam. 22. 9. Traduje se, že r. 302 unikli opakovanému decimování legie v Agauna. Oktavius a Adventor byli později dopadeni a v Turíně ubiti. Solutor utekl až k břehům řeky Dora Ripa-ria, u níž byl sťat. Jeho tělo křesťané pohřbili v Turíně společně s jeho druhy. Na jejich hrobě byla postavena kaple, kterou v pátém století nahradila bazilika. V roce 1619 byly ostatky mučedníků přeneseny do nového jim zasvěceného kostela na Via Garibaldi, který byl postavený podle přání papeže Pia V.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Edmundus, m. in Anglia (869); Basilius, m. Antiochiæ (s. III.); Crispinus, ep. Astigitan (s. III.); Dasius, m. in Mœsia (asi s. IV.); Octavius, Solutor et Adventor (asi s. IV.); Theonestus (před rokem 313); Dorus (s. V.); Silvester, ep. Cabillonen (asi mezi 520-530); Gregorius Decapolitanus (842); Bernwardus (1022 ); Cyprianus, abbas Calamiten (asi 1190); Maria Fortunata (Anna Felix) Viti (1922); Angela a Sancto Ioseph (Francisca) Lloret Martí et XIV sociæ: [Cor Iesu (Maria a Purificatione) Gómez Vives, Elisabeth Ferrer Sabriá, Ignatia a Sanctissimo Sacramento (Iosepha) Pascual Pallardó, Marcella a Sancto Thomas (Aurea) Navarro, Maria a Conceptione (Æmilia) Martí Lacal, Maria a Doloribus (Gertrudis) Surís Brusola, Maria a Doloribus (Maria de Monserrato) Llimona Planas, Maria a Pace (Maria Isabella) López García, Maria a Rosario (Catharina) Calpe Ibáñez, Maria a Succúrsu (Teresia) Jiménez Baldoví, Maria a Suffragio (Antonia Maria) Orts Baldó, Maria ab Assumptione (Iosepha) Mongoche Homs, Maria Gratia (Paula) a Sancto Antonio et Teresia a Sancto Ioseph (Ascensio) Duart y Roig] (1936); Maria a Miraculis Ortells Gimeno (1936); Anna Colesár (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.