Světci k nám hovoří...


sv. Silvestr

Silvester, ep. Cabillonen

20. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi mezi 520-530

ŽIVOTOPIS

Stal se biskupem v Chalon-sur-Saône v regionu Burgundsko. Toto francouzské město, ležící asi 50 km severně od Cluny, je rodištěm dalšího světce, Cézaria z Arles (pam. 27. 8.), na jehož duchovním růstu měl biskup Silvestr zásluhy; a uvádí se také, že mu kolem r. 488 předával benediktinský hábit. V roce 517 se Silvestr zúčastnil synodu v burgundském Epaonu, na kterém se rozhodovalo o budování oltářů z kamene, a kolem roku 520 se zúčastnil synodu v Lyonu.

Zemřel po 42 letech kněžské služby s pověstí svatosti a zázraků. Svatý Řehoř z Tours ho v jednom svém spisu představuje jako asketického biskupa a „slávu zpovědníků“.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Edmundus, m. in Anglia (869); Basilius, m. Antiochiæ (s. III.); Crispinus, ep. Astigitan (s. III.); Dasius, m. in Mœsia (asi s. IV.); Octavius, Solutor et Adventor (asi s. IV.); Theonestus (před rokem 313); Dorus (s. V.); Silvester, ep. Cabillonen (asi mezi 520-530); Gregorius Decapolitanus (842); Bernwardus (1022 ); Cyprianus, abbas Calamiten (asi 1190); Maria Fortunata (Anna Felix) Viti (1922); Angela a Sancto Ioseph (Francisca) Lloret Martí et XIV sociæ: [Cor Iesu (Maria a Purificatione) Gómez Vives, Elisabeth Ferrer Sabriá, Ignatia a Sanctissimo Sacramento (Iosepha) Pascual Pallardó, Marcella a Sancto Thomas (Aurea) Navarro, Maria a Conceptione (Æmilia) Martí Lacal, Maria a Doloribus (Gertrudis) Surís Brusola, Maria a Doloribus (Maria de Monserrato) Llimona Planas, Maria a Pace (Maria Isabella) López García, Maria a Rosario (Catharina) Calpe Ibáñez, Maria a Succúrsu (Teresia) Jiménez Baldoví, Maria a Suffragio (Antonia Maria) Orts Baldó, Maria ab Assumptione (Iosepha) Mongoche Homs, Maria Gratia (Paula) a Sancto Antonio et Teresia a Sancto Ioseph (Ascensio) Duart y Roig] (1936); Maria a Miraculis Ortells Gimeno (1936); Anna Colesár (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.