Světci k nám hovoří...


sv. Cyprián

Cyprianus, abbas Calamiten

20. listopadu, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:asi 1190

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi ve druhém desetiletí 12. století v Reggio Di Calabria v Itálii do zámožnější rodiny lékaře. Ve 25 letech požádal o vstup do kláštera Spasitele v Calanna (asi 18 km SV od Cypriánova rodiště). Způsob života mu však nevyhovoval, a tak po souhlasu superiora odešel jižněji do kopců nad Pavigliano žít jako poustevník. Obyvatelé z vesnic v okolí k němu přicházeli pro různou pomoc, zvláště při onemocnění. O samotě a kajícnosti zde prožil asi 20 let. Konal modlitby a prací si zajišťoval živobytí. Po smrti opata z kláštera sv. Mikuláše tamní mniši přišli z Calamizzi za Cypriánem s prosbou, aby se stal jejich opatem. Cyprián vzal jejich prosbu jako Boží vůli. Dbal na striktní dodržování řeholních pravidel v návaznosti na učení a příklady východních otců. Jak dodává martyrologium, byl přísný sám k sobě, velkorysý k chudým a pro všechny dobrým rádcem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Edmundus, m. in Anglia (869); Basilius, m. Antiochiæ (s. III.); Crispinus, ep. Astigitan (s. III.); Dasius, m. in Mœsia (asi s. IV.); Octavius, Solutor et Adventor (asi s. IV.); Theonestus (před rokem 313); Dorus (s. V.); Silvester, ep. Cabillonen (asi mezi 520-530); Gregorius Decapolitanus (842); Bernwardus (1022 ); Cyprianus, abbas Calamiten (asi 1190); Maria Fortunata (Anna Felix) Viti (1922); Angela a Sancto Ioseph (Francisca) Lloret Martí et XIV sociæ: [Cor Iesu (Maria a Purificatione) Gómez Vives, Elisabeth Ferrer Sabriá, Ignatia a Sanctissimo Sacramento (Iosepha) Pascual Pallardó, Marcella a Sancto Thomas (Aurea) Navarro, Maria a Conceptione (Æmilia) Martí Lacal, Maria a Doloribus (Gertrudis) Surís Brusola, Maria a Doloribus (Maria de Monserrato) Llimona Planas, Maria a Pace (Maria Isabella) López García, Maria a Rosario (Catharina) Calpe Ibáñez, Maria a Succúrsu (Teresia) Jiménez Baldoví, Maria a Suffragio (Antonia Maria) Orts Baldó, Maria ab Assumptione (Iosepha) Mongoche Homs, Maria Gratia (Paula) a Sancto Antonio et Teresia a Sancto Ioseph (Ascensio) Duart y Roig] (1936); Maria a Miraculis Ortells Gimeno (1936); Anna Colesár (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.