Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Viti

Maria Fortunata (Anna Felix) Viti

20. listopadu, připomínka
Postavení:řeholnice OSB
Úmrtí:1922
Patron:sester řádu OSB; vzývána v boji s pokušením i s duševními nemocemi, při velkém zchudnutí, ztrátě rodičů

ŽIVOTOPIS

Narodila se 10. 2. 1827 na statku ve Veroli v Itálii jako dcera Luigiho Viti, který byl závislým hráčem a alkoholikem a Anny roz. Bono. Její křestní jméno bylo Anna Felicie. Později měla osm sourozenců, a když jí bylo čtrnáct let, zemřela jim maminka na infarkt ve věku 36 let. Anna převzala starost o všechny.

Ve svých 24 letech vstoupila 21. 3. 1851 do benediktinského kláštera San Maria de'Franconi ve Veroli a stala se sestrou Marií Fortunatou. Nikdy neuměla číst ani psát, ovládala pouze domácí práce. Vynikala oddaností k Nejsvětější svátosti. Pro spolusestry i místní laiky byla příkladem nejen v modlitbě, ale i svou tichostí, pokorou a přijímáním všech těžkostí života s radostným postojem z lásky k Bohu. Právě tyto vlastnosti ji činily šťastnou, neboť vše dělala s chutí, s modlitbou i jako pokání. Nejednou vyjádřila své přání dojít svatosti.

V klášteře prožila více jak 70 let. Den začínala již o půl čtvrté ráno. Léta jí ubírala na síle i zdraví. Ke konci života byla sužována revmatismem, omezována v pohybu, trpěla ztrátou zraku i sluchu. Zemřela v 95 letech.

Blahořečená byla 8. 10. 1967 papežem Pavlem VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Edmundus, m. in Anglia (869); Basilius, m. Antiochiæ (s. III.); Crispinus, ep. Astigitan (s. III.); Dasius, m. in Mœsia (asi s. IV.); Octavius, Solutor et Adventor (asi s. IV.); Theonestus (před rokem 313); Dorus (s. V.); Silvester, ep. Cabillonen (asi mezi 520-530); Gregorius Decapolitanus (842); Bernwardus (1022 ); Cyprianus, abbas Calamiten (asi 1190); Maria Fortunata (Anna Felix) Viti (1922); Angela a Sancto Ioseph (Francisca) Lloret Martí et XIV sociæ: [Cor Iesu (Maria a Purificatione) Gómez Vives, Elisabeth Ferrer Sabriá, Ignatia a Sanctissimo Sacramento (Iosepha) Pascual Pallardó, Marcella a Sancto Thomas (Aurea) Navarro, Maria a Conceptione (Æmilia) Martí Lacal, Maria a Doloribus (Gertrudis) Surís Brusola, Maria a Doloribus (Maria de Monserrato) Llimona Planas, Maria a Pace (Maria Isabella) López García, Maria a Rosario (Catharina) Calpe Ibáñez, Maria a Succúrsu (Teresia) Jiménez Baldoví, Maria a Suffragio (Antonia Maria) Orts Baldó, Maria ab Assumptione (Iosepha) Mongoche Homs, Maria Gratia (Paula) a Sancto Antonio et Teresia a Sancto Ioseph (Ascensio) Duart y Roig] (1936); Maria a Miraculis Ortells Gimeno (1936); Anna Colesár (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.