Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Anděla Lloret Martí a 14 družek

Angela a Sancto Ioseph (Francisca) Lloret Martí et XIV sociæ: [Cor Iesu (Maria a Purificatione) Gómez Vives, Elisabeth Ferrer Sabriá, Ignatia a Sanctissimo Sacramento (Iosepha) Pascual Pallardó, Marcella a Sancto Thomas (Aurea) Navarro, Maria a Conceptione (Æmilia) Martí Lacal, Maria a Doloribus (Gertrudis) Surís Brusola, Maria a Doloribus (Maria de Monserrato) Llimona Planas, Maria a Pace (Maria Isabella) López García, Maria a Rosario (Catharina) Calpe Ibáñez, Maria a Succúrsu (Teresia) Jiménez Baldoví, Maria a Suffragio (Antonia Maria) Orts Baldó, Maria ab Assumptione (Iosepha) Mongoche Homs, Maria Gratia (Paula) a Sancto Antonio et Teresia a Sancto Ioseph (Ascensio) Duart y Roig]

20. listopadu, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Anděla /od sv. Josefa/ Františka DH Lloret Martí se narodila 6. 2. 1881 ve Valencii ve Španělsku. Dne 20. 4. 1903 vstoupila do Kongregace sester křesťanské nauky, kterou založila Michele Grau 16. 1. 1875 ve Villajoyose v diecézi Orihuela-Alicante. Anděla od sv. Josefa zde v roce 1905 složila časné řeholní sliby. Později se stala představenou místní komunity a ke konci života, 16. 2. 1936, generální představenou.

Téhož roku, 19. 7., vypukla občanská válka s náboženským pronásledováním. Anděla od sv. Josefa jako generální představená rozhodla hned následujícího dne kvůli bezprostřednímu nebezpečí o přestěhování komunity 13 sester a jedné novicky do soukromého domu v Calle Maestro Chapi na okraji Valencie. Ukryté v tomto domě sestry prožily 4 měsíce převážně v modlitbě, při velmi malé možnosti apoštolátu. Na večer 19. 11. zde byly zajaté Rudou milicí a následně dopraveny do Paterna, asi 6 km od Valencie, kde byly za noci následujícího dne postříleny. Jejich poslední slova se týkala odpuštění vrahům.

V životě i ve smrti podávaly příklad důvěry v Otce a věrnost evangelním pravdám i společnému životu, který si z lásky ke Kristu zvolily.

Zde následují informace o dalších spolumučednicích v Picadero de Paterna.

Cor Iesu /Marie Purificatione od Srdce Ježíšova/ Gómez Vives se narodila 6. 2. 1881 ve Valencii ve Španělsku. Dne 10. 2. 1906 vstoupila do Kongregace Sester křesťanské nauky a později se stala ředitelkou školy v Molins del Rey u Barcelony. V Picadero de Paterna podstoupila mučednickou smrt.

Alžběta Ferrer Sabriá se narodila 15. 11. 1852 ve Villanueva y Geltrú v provincii Barcelona ve Španělsku. Jako Michaela nastoupila k sestrám křesťanské nauky a od založení kongregace vedla její kancelář. V Picadero de Paterna podstoupila mučednickou smrt.

Ignacie /od Nejsv. svátosti/ Josefa Pascual Pallardó se narodila v roce 1862 ve Valencii ve Španělsku. Do Kongregace Sester křesťanské nauky vstoupila 27. 1. 1889 a poté, co 9. 6. 1891 složila časné sliby, byla poslána jako kuchařka na školu v Sollaně. V Picadero de Paterna podstoupila mučednickou smrt.

Marcela /od sv. Tomáše/ Aurea Navarro se narodila v La Roda v provincii Albacete ve Španělsku. Datum narození neznáme. Ve věku asi 45 let přišla k sestrám křesťanské nauky 27. 3. 1935 a stala se zde novickou. V Picadero de Paterna podstoupila mučednickou smrt.

Marie /od Neposkvr. početí/ Emílie Martí Lacal se narodila 9. 11. 1861 v Carlet v provincii Valencie ve Španělsku. Vstoupila do Kongregace Sester křesťanské nauky a 17. 1. 1888 složila časné sliby. Po nich působila převážně v Sollaně, kde mladé dívky učila šití. V Picadero de Paterna podstoupila mučednickou smrt.

Marie /Dolores/ Gertruda /Rita/ Surís Brusola se narodila 17. 2. 1899 v Barceloně ve Španělsku. V roce 1918 vstoupila do Kongregace Sester křesťanské nauky a v roce 1921 složila časné sliby. Po nich vyučovala na škole v Ondaře v provincii Alicante. V Picadero de Paterna podstoupila mučednickou smrt.

Marie /de Monserrat/ Llimona Planas se narodila 2. 11. 1860 v Molins de Rey v provincii Barcelona ve Španělsku. Do Kongregace Sester křesťanské nauky vstoupila 15. 10. 1884 a časné řeholní sliby složila v roce 1892. Později se stala generální představenou, kterou byla po dobu 33 let. V Picadero de Paterna podstoupila mučednickou smrt.

Marie /de la PAZ/ Isabella López García se narodila 12. 8. 1885 v Turis v provincii Valencie ve Španělsku. Vstoupila do Kongregace Sester křesťanské nauky a časné řeholní sliby složila v roce 1913. Je představována jako důvěrnice. V Picadero de Paterna podstoupila mučednickou smrt.

Marie /od růžence/ Kateřina Calpe Ibánez se narodila 25. 11. 1855 v Sueca v provincii Valencie ve Španělsku. Do Kongregace Sester křesťanské nauky vstoupila 10. 6. 1893 a časné řeholní sliby složila 10. 7. 1895. Po celý svůj další život sloužila jako sestra kuchařka. V Picadero de Paterna podstoupila mučednickou smrt.

Marie /del Socors/ Terezie Jiménez Baldoví se narodila 13. 3. 1885 v San Martín de Provensals ve Španělsku. Do Kongregace Sester křesťanské nauky vstoupila 19. 10. 1907 a v roce 1909 složila časné řeholní sliby. Zůstala pracovat v mateřském klášteře. V Picadero de Paterna podstoupila mučednickou smrt.

Marie /Suffragio/ Antonína Orts Baldó se narodila 9. 2. 1888 Altea v provincii Alicante ve Španělsku. Do kláštera sester křesťanské nauky vstoupila 5. 4. 1922 a 30. 4. 1924 složila časné sliby. Stala se představenou místní komunity, později byla zvolena do funkce generální vikářky a vykonávala i funkci novicmistrové. V Picadero de Paterna podstoupila mučednickou smrt.

Marie /od Nanebevzetí/ Josefa Mongoche Homs se narodila 12. 7. 1859 v Ulldecona v provincii Tarragona ve Španělsku. Vstoupila do Kongregace Sester křesťanské nauky 10. 8. 1887 a přesně po dvou letech složila časné řeholní sliby. Ve více domech kongregace působila jako představená. V Picadero de Paterna podstoupila mučednickou smrt.

Marie Gratia / Pavla od sv. Antonína/ se narodila 10. 6. 1869 ve Valencii ve Španělsku. Do kláštera sester křesťanské nauky vstoupila 14. 7. 1900, časné sliby složila v roce 1902 a věčné sliby v roce 1906. Stala se známou a milovanou učitelkou. V Picadero de Paterna podstoupila mučednickou smrt.

Marie Terezie /od sv. Josefa, Ascensio / Duart y Roig se narodila 20. 5. 1876 v Benifayó de Epioca v provincii Valencie ve Španělsku. Vstoupila do Kongregace Sester křesťanské nauky 29. 4. 1899 a sliby složila v roce 1905. Vynikla malířským talentem, stala se představenou komunity a byla také novicmistrovou. V Picadero de Paterna podstoupila mučednickou smrt.

Tyto sestry byly společně blahořečené 1. 10. 1995 papežem Janem Pavlem II. zároveň se spolusestrami Terezií Rosat Balasch a Marií Josefou Romero Clariana umučenými 26. 9. 1936.

Jejich ostatky byly uloženy v kostele Matky de las Hermanos de la Doctrina Cristiana, Plaza Constitución v Mislata ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Edmundus, m. in Anglia (869); Basilius, m. Antiochiæ (s. III.); Crispinus, ep. Astigitan (s. III.); Dasius, m. in Mœsia (asi s. IV.); Octavius, Solutor et Adventor (asi s. IV.); Theonestus (před rokem 313); Dorus (s. V.); Silvester, ep. Cabillonen (asi mezi 520-530); Gregorius Decapolitanus (842); Bernwardus (1022 ); Cyprianus, abbas Calamiten (asi 1190); Maria Fortunata (Anna Felix) Viti (1922); Angela a Sancto Ioseph (Francisca) Lloret Martí et XIV sociæ: [Cor Iesu (Maria a Purificatione) Gómez Vives, Elisabeth Ferrer Sabriá, Ignatia a Sanctissimo Sacramento (Iosepha) Pascual Pallardó, Marcella a Sancto Thomas (Aurea) Navarro, Maria a Conceptione (Æmilia) Martí Lacal, Maria a Doloribus (Gertrudis) Surís Brusola, Maria a Doloribus (Maria de Monserrato) Llimona Planas, Maria a Pace (Maria Isabella) López García, Maria a Rosario (Catharina) Calpe Ibáñez, Maria a Succúrsu (Teresia) Jiménez Baldoví, Maria a Suffragio (Antonia Maria) Orts Baldó, Maria ab Assumptione (Iosepha) Mongoche Homs, Maria Gratia (Paula) a Sancto Antonio et Teresia a Sancto Ioseph (Ascensio) Duart y Roig] (1936); Maria a Miraculis Ortells Gimeno (1936); Anna Colesár (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.