Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Ortells Gimeno

Maria a Miraculis Ortells Gimeno

20. listopadu, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodila se 28. 11. 1882 ve Valencii ve Španělsku do zbožné křesťanské rodiny. Byla citlivá, milá, stále plná radosti. Přes příslušnost k bohatší vrstvě vyhledávala společnost pokorných a chudých. Všichni svědci jejího života se zmiňují o ctnosti opatrnosti, ducha umrtvování, hluboké a upřímné lásce k Neposkvrněné Panně Marii a k Eucharistii. Do kláštera kapucínů ve Valencii vstoupila 9. 10. 1902 s nadšením a láskou. Byla dbalá řádových pravidel a vykonávala zde práce v kuchyni, službu kostelnice a působila jako novicmistrová. Po vypuknutí občanské války byla nucena se uchýlit k sestře Marii a o něco později odešla do domu v Calle Maestro Chapi na okraji Valencie, který už byl útočištěm sester křesťanské nauky. Zde spolu s nimi byla na večer 19. 11. zajata Rudou milicí a za noci následujícího dne zastřelena V Picadero de Paterna, asi 6 km od Valencie. Její tichý pohřeb se konal na hřbitově ve Valencii. O necelé čtyři roky později, 30. 4. 1940, byly její ostatky exhumovány a přeneseny do kapucínského kláštera ve Valencii, kde zůstávají uloženy.

Blahořečená byla 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. ve skupině 233 španělských mučedníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Edmundus, m. in Anglia (869); Basilius, m. Antiochiæ (s. III.); Crispinus, ep. Astigitan (s. III.); Dasius, m. in Mœsia (asi s. IV.); Octavius, Solutor et Adventor (asi s. IV.); Theonestus (před rokem 313); Dorus (s. V.); Silvester, ep. Cabillonen (asi mezi 520-530); Gregorius Decapolitanus (842); Bernwardus (1022 ); Cyprianus, abbas Calamiten (asi 1190); Maria Fortunata (Anna Felix) Viti (1922); Angela a Sancto Ioseph (Francisca) Lloret Martí et XIV sociæ: [Cor Iesu (Maria a Purificatione) Gómez Vives, Elisabeth Ferrer Sabriá, Ignatia a Sanctissimo Sacramento (Iosepha) Pascual Pallardó, Marcella a Sancto Thomas (Aurea) Navarro, Maria a Conceptione (Æmilia) Martí Lacal, Maria a Doloribus (Gertrudis) Surís Brusola, Maria a Doloribus (Maria de Monserrato) Llimona Planas, Maria a Pace (Maria Isabella) López García, Maria a Rosario (Catharina) Calpe Ibáñez, Maria a Succúrsu (Teresia) Jiménez Baldoví, Maria a Suffragio (Antonia Maria) Orts Baldó, Maria ab Assumptione (Iosepha) Mongoche Homs, Maria Gratia (Paula) a Sancto Antonio et Teresia a Sancto Ioseph (Ascensio) Duart y Roig] (1936); Maria a Miraculis Ortells Gimeno (1936); Anna Colesár (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.