Světci k nám hovoří...


sv. Klement

Clemens, ep. Meten.

23. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Ve 3. století se stal prvním biskupem v Metz, na území dnešní Francie. Zakládal kostely a úspěšně hlásal evangelium.

Ve Waulsort v Belgii roku 946 začali působit benediktinští mniši v jemu zasvěceném klášteře. Ostatky svatého biskupa Klementa byly v r. 1090 přeneseny biskupem Herimanem do katedrály Metz, kde byly uloženy až do Francouzské revoluce.

Datum jeho smrti údajně upadlo v zapomnění a v důsledku toho začal být připomínán ve stejný den jako jeho patron, papež Klement.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Clemens Pp (s. I ex.); Columbanus (615); Felicitas, m. Romæ (století neznámé); Mustiola (století neznámé); Sisinnius, ep. Cyzicen. (s. IV. ); Clemens, ep. Meten. (asi s. IV.); Lucretia (asi s. IV.); Amphilochius (před rokem 403); Severinus, reclusus (s. VI.); Gregorius, ep. Agrigentin. (po roce 603); Trudo (asi 690); Margarita de Sabaudia (1464); Michael Augustinus Pro (1927); Maria Cæcilia (Maria Felicitas) Cendoya y Araquistain (1936); Henrica Alfieri (1951)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.