Světci k nám hovoří...


sv. Amfilochius

Amphilochius

23. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:před rokem 403

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Kappadokii asi kolem r. 342 a v mládí se stal učitelem rétoriky v Konstantinopoli (v dnešním Istanbulu) a potom žil nějakou dobu poustevnickým životem v ústraní. Jeho přáteli byli dva pozdější světci, Řehoř Naziánský a Basil Veliký, s nimiž si později dopisoval. V roce 374 byl jmenován biskupem v Ikonii v Kappadokii (v dnešním Konya v Turecku). Významně hájil katolickou víru proti tehdejším herezím. Roku 381 vystoupil na synodě v Konstantinopoli a r. 394 v Sida v Pamfylii. Jeho přítel Řehoř Naziánský o něm psal jako o bezúhonném hlasateli pravdy. Zemřel před rokem 403 a hned po smrti začal být uctíván ve východní i západní církvi.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Clemens Pp (s. I ex.); Columbanus (615); Felicitas, m. Romæ (století neznámé); Mustiola (století neznámé); Sisinnius, ep. Cyzicen. (s. IV. ); Clemens, ep. Meten. (asi s. IV.); Lucretia (asi s. IV.); Amphilochius (před rokem 403); Severinus, reclusus (s. VI.); Gregorius, ep. Agrigentin. (po roce 603); Trudo (asi 690); Margarita de Sabaudia (1464); Michael Augustinus Pro (1927); Maria Cæcilia (Maria Felicitas) Cendoya y Araquistain (1936); Henrica Alfieri (1951)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.