Světci k nám hovoří...


sv. Severín

Severinus, reclusus

23. listopadu, připomínka
Postavení:poustevník, reklus
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Rozhodl se pro život v naprosté odloučenosti od světa, aniž opustil velkoměsto Paříž. Žil asketicky v uzavřené cele, kde svou mysl upínal stále k Bohu a věnoval se kontemplativní modlitbě. Zemřel s pověstí svatosti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Clemens Pp (s. I ex.); Columbanus (615); Felicitas, m. Romæ (století neznámé); Mustiola (století neznámé); Sisinnius, ep. Cyzicen. (s. IV. ); Clemens, ep. Meten. (asi s. IV.); Lucretia (asi s. IV.); Amphilochius (před rokem 403); Severinus, reclusus (s. VI.); Gregorius, ep. Agrigentin. (po roce 603); Trudo (asi 690); Margarita de Sabaudia (1464); Michael Augustinus Pro (1927); Maria Cæcilia (Maria Felicitas) Cendoya y Araquistain (1936); Henrica Alfieri (1951)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.