Světci k nám hovoří...


sv. Trudo

Trudo

23. listopadu, připomínka
Postavení:kněz OSB
Úmrtí:asi 690

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi kolem r. 628 v regionu Hesbaye v severní Belgii. Jako jeho rodiče jsou uváděni bohatí a urození manželé Wicboldo a Adele, od nichž se Trudovi dostalo dobré výchovy. V mládí se těšil z lovu, ale brzy se rozhodl pro duchovní povolání a později i pro postavení kláštera.

Za duchovního otce si vybral biskupa Rimagila (pam. 3. 9.), kterého poznal v Zepperen (v belgickém Limburgu), a ten ho potom poslal za franským biskupem Chlodulfem do Metze, aby se mu tam dostalo potřebného vzdělání. Někdy před rokem 655 zde byl Trudo vysvěcen na kněze. Uvádí se, že v roce 656 postavil Trudo na svém pozemku Sarchinium (v dnešním městě Sint-Truiden) klášter a v letech 660-662 kostel. V přilehlé oblasti jako řeholní kněz konal misie. V benediktinském klášteře Stavelot, k jehož dostavbě došlo asi r. 650, byl prvním opatem Rimagil. Truda, zobrazovaného někde jako opata, římské martyrologium představuje jako kněze ze Sarchinium, který ve svém klášteře shromáždil mnoho žáků.

Roku 1803 byly Trudovy ostatky přeneseny do kostela Naší Milé Paní v Sint-Truiden.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Clemens Pp (s. I ex.); Columbanus (615); Felicitas, m. Romæ (století neznámé); Mustiola (století neznámé); Sisinnius, ep. Cyzicen. (s. IV. ); Clemens, ep. Meten. (asi s. IV.); Lucretia (asi s. IV.); Amphilochius (před rokem 403); Severinus, reclusus (s. VI.); Gregorius, ep. Agrigentin. (po roce 603); Trudo (asi 690); Margarita de Sabaudia (1464); Michael Augustinus Pro (1927); Maria Cæcilia (Maria Felicitas) Cendoya y Araquistain (1936); Henrica Alfieri (1951)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.