Světci k nám hovoří...


sv. Roman

Romanus, presb.

24. listopadu, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:asi 380

ŽIVOTOPIS

Údaje o jeho původu i místě, kde se stal knězem, jsou nejednotné. Jako jeho duchovní rádce bývá uváděn sv. Martin z Tours. Po přijetí kněžského svěcení (v Le Mans nebo v Tours) byl poslán k ústí řek Garonne a Gironde, aby tam šířil evangelium.

Jeho hrob se nachází v blízkosti města Blaye u řeky Garonne poblíž Bordeaux ve Francii.

Traduje se příběh, že za velké bouře, kdy se Garonne vylila ze břehů, octli se v těchto místech na vraku lodi lidé v ohrožení života. Po úpěnlivých modlitbách a vzývání svatého Romana se valící vlny zklidnily a oni se dostali na břeh. Proto je také vyobrazen jak zachraňuje námořníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Andreas Dũng Lac et CXVI socii (1625-1886); Chrysogonus (s. IV. in.); Firmina (asi s. IV.); Protasius, ep. Mediolanen. (asi 356); Romanus, presb. (asi 380); Colmanus, ep. Cloynen. (604-608); Portianus (po r. 532); Flora et Maria, m. Cordubæ (851); Albertus Lovaniensis (1192); Balsamus (1232); Maria Anna Sala (1891); Niceta Plaja Xifra et XI sociæ (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.