Světci k nám hovoří...


blah. Hugo Taylor a Marmaduk Bowes

Hugo Taylor et Marmaducus Bowes

26. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1585

ŽIVOTOPIS

Oba dva patří mezi 84 anglických mučedníků z let 1584 - 1679, kteří byli 22. 11. 1987 blahořečeni papežem Janem Pavlem II. v Římě.

Hugh Taylor se narodil v roce 1559 v Durhamu v Anglii. Studoval v Remeši, kde byl v roce 1584 vysvěcen na kněze. Jako misionář se v následujícím roce vrátil do Anglie, kde byl po několika měsících zatčen.

Marmaduk Bowes byl narozený v Angram Grange (Clevelandu). Stal se otcem rodiny a společně s o. Hugo Taylorem byl odsouzen a popraven za to, že ho ukrýval, jelikož ukrývat kněze vysvěceného v zahraničí bylo královnou Alžbětou I. prohlášeno za velice těžký zločin. Oba dva byli v Yorku oběšeni, nataženi a čtvrceni.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Silvester Gozzolini (1267); Leonardus de Portu Mauritio (1751); Siricius, Pp (399); Alypius, anachoreta (po r. 610); Conradus, ep. Constantien. (975); Nicon (998); Bellinus (1147); Delphina (1358/1360); Hugo Taylor et Marmaducus Bowes (1585); Humilis (Lucas Antonius) Pirozzo (1637); Iacobus Alberione, fundator "Pauline familiæ" (1971); Caietani Sterni (1889)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.