Světci k nám hovoří...


blah. Tomáš Koteda Kiuni a 10 druhů

Thomas Koteda Kiuni et X socii: Antonius Kimura, Bartholomæus Seki, Ioannes Iwanaga, Alexius Nakamura, Leo Nakanishi, Michael Takeshita, Matthias Kozasa, Romanus Matsuoka Miota, Matthias Nakano Miota et Ioannes Motoyama

27. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1619

ŽIVOTOPIS

Zde je připomínáno 11 japonských křesťanů z významných rodin, převážně z panovnického rodu Firando. U všech se uvádí, že byli členy růžencového bratrstva a byli zatčeni pro podezření, že ukrývali misionáře z cizích zemí. Hlavní důvod byl především v tom, že byli křesťané. Za odpadnutí od víry v Krista jim byla slibována svoboda i navrácení zkonfiskovaného majetku. Za věrnost Kristu následovalo mučení a odsouzení k smrti guvernérem Gonzuku.

Tomáš Koteda Kyumi narozený asi roku 1576 v Hirado v Japonsku je podle martyrologia uváděný v čele této skupiny, která byla krutě popravena 27. 11. 1619 v Nagasaki.

Antonín Kimura se narodil asi roku 1596 v Nagasaki v Japonsku, do rodiny, která se asi rok předtím přistěhovala z Hirado. Toto město leží na ostrově a je v prefektuře Nagasaki. Dědeček Antonína Kimury je uváděn jako první Japonec pokřtěný od sv. Františka Xaverského na Hirado. Pět členů z rodiny Kimury se stalo mučedníky. Mimo Antonína Kimury to byl jeho starší bratr Leonard (pam. 18. 11.), umučený o 9 dní dříve, protože byl jezuitou. Mučednicí se r. 1622 stala i jejich sestra Marie se svým manželem a umučen byl také bratránek Sebastián Kimura, který byl jezuitou. Antonínu Kimurovi bylo v době mučednické smrti 23 let.

Z dalších členů růžencového bratrstva umučených téhož dne to jsou:

Bartoloměj Seki narozený asi roku 1582 v Usuki.

Jan Iwanaga narozený roku 1555 v Chijiwa.

Alexius Nakamura narozený roku 1561 v Konoura.

Leo Nakanishi narozený roku 1577 v Yamaguchi.

Michael Takeshita narozený roku 1594 v Nagasaki

Matěj Kozasa, Roman Motoyama Myotaro a Matěj Nakano narození v Omuře, a Jan Motoyama narozený v Hizen.

Všichni tito mučedníci jsou laici z arcidiecéze Nagasaki a byli blahořečeni 7. 5. 1867 papežem Piem IX.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Virgilius, ep. Salisburgen. (784); Facundus et Primitivus, m. prope Cæam (s. IV.); Laverius (s. IV.); Valerianus, ep. Aquileien. (388); Iacobus Intercisus (asi 420); Maximus, ep. Regien. (po r. 455); Eusicius (542); Siffridus (s. VI.); Acharius (asi 640); Bilhildis (s. VIII. in.); Fergustus (po r. 721); Gulstanus (asi 1040); Bernardinus de Fossa (1503); Thomas Koteda Kiuni et X socii: Antonius Kimura, Bartholomæus Seki, Ioannes Iwanaga, Alexius Nakamura, Leo Nakanishi, Michael Takeshita, Matthias Kozasa, Romanus Matsuoka Miota, Matthias Nakano Miota et Ioannes Motoyama (1619); Bronislaus Kostowski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.