Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Alois Campos Górriz

Aloysius Campos Górriz

28. listopadu, připomínka
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Laik, mučedník Narodil se 30. 6. 1905 Valencii ve Španělsku. Od sedmi let zde navštěvoval jezuitskou školu sv. Josefa. Po dosažení středoškolského vzdělání pokračoval na univerzitě studiem práva a filozofie, které zakončil doktorátem. Už jako student se horlivě zapojil do apoštolského života studentské skupiny v mariánské kongregaci a byl uváděn mezi členy rady Národní konfederace katolických studentů. Několikrát s Angelem Herrerzem Oriai cestoval po evropských zemích. Od 30 let pracoval jako právník a 25. 5. 1933 se oženil s Carmen Arteche. V červenci 1935 se jim narodila dcera a ještě téhož roku se přestěhoval do Madridu, kde pracoval jako tajemník katolické asociace (ACNdP). Roku 1936 ovdověl a vrátil se do Valencie, přesněji na její JZ okraj do Torrentu, kde žil jeho otec. Zde ho zastihla občanská válka a 28. 11. byl zatčen skupinou ozbrojených osob a po výslechu byl převezen do Picadero de Paterna, kde byl téhož dne s růžencem v ruce zastřelen.

Blahořečený byl 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. s dalšími 232 mučedníky z období občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Irenarchus (s. IV.); Papinianus, Mansuetus, Urbanus, Crescens, Habetdeus, Eustratius, Cresconius, Vicis, Felix, Hortulanus et Florentianus, ep. et m. in Africa sub Genserico (asi 453-460); Stephanus, iunior (764); Theodora, virgo (980); Iacobus Picenus seu de Marchia (1476); Iacobus Thomson (1582); Aloysius Campos Górriz (1936); Ioannes Iesus /Marianus/ Adradas Gonzalo et XIV socii: Gulielmus /Vincentius/ Llop Gayá, Clemens Díez Sahagún, Lazarus /Ioannes Maria/ Múgica Goiburu, Martinianus /Antonius/ Meléndez Sánchez, Petrus Maria Alcalde Negredo, Iulianus Plazaola Artola, Hilarius /Antonius/ Delgado Vílchez, Eduardus Baptista Jiménez, Petrus de Alcantara Bernalte Calzado, Isidorus Martínez Izquierdo, Ioannes Alcalde y Alcalde, Angelus Sastre Corporales, Iosephus Mora Velasco et Iosephus Ruiz Cuesta (1936); Francisco Stephanus Lacal et XII socii: Vincentius Blanco Guadilla, Gregorius Garcia Escobar, Angelus Franciscus Hernandez Bocos, Ioannes Iosephus Caballero Rodríguez, Iustus Gil Pardo, Marcellinus Sanchez Fernández, Publio Rodríguez, Iosephus Guerra Andrés, Eleutherius Prado Villarroel, Daniel Gómez Lucas, Iustus Fernández González et Clemens Rodríguez Tejerina (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.