Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Alafrid Simón Colomina

Alaphridus Simón Colomina

29. listopadu, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 18. 3. 1877 ve Valencii ve Španělsku. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v roce 1895 a zde studiem směřoval ke kněžství. V roce 1913 složil věčné sliby a byl vysvěcen na kněze. Stal se děkanem a pak rektorem na řádové škole sv. Josefa ve Valencii. Roku 1916 začal působit jako rektor v Sarria nedaleko Barcelony a později byl povolán do Valencie, kde údajně působil také jako farář. Po 12. 5. 1931, kdy byla jezuitská škola přepadena lůzou a poznamenána jejím vandalismem, došlo na několik měsíců k jejímu uzavření.

Po vypuknutí občanské války přijal Alafrid ubytování v soukromých domech. Někým byl potom zrazen, následovalo jeho zatčení, ale jiní za něj zaplatili výkupné. Byl na čas propuštěn, ale jeho zatčení se prý vícekrát zopakovalo. Při svém ukrývání se ve městě vytrvale vykonával kněžskou službu. Ve vězení zase utěšoval ostatní vězně až do 29. 11., kdy byl v Picadero de Paterna na okraji Valencie zastřelen.

Papež Jan Pavel II. ho blahořečil 11. 3. 2001 ve skupině 233 mučedníků z občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Saturninus, ep. Tolosan. (asi 250); Saturninus Carthaginensis (asi 250); Philomenus, m. Ancyræ (s. III.); Illuminata (asi s. IV.); Radbodus (917); Eduardus Burden (1588); Georgius Errington, Gulielmus Gibson et Gulielmus Knight (1596); Dionysius a Nativitate (Petrus) Berthelot et Redemptus a Cruce (Thomas) Rodriguez (1638); Bernardo Francisco de Hoyos Seña (1735); Franciscus Antonius Fasani (1742); Maria Magdalena a Incarnatione Catharina Sordini (1824); Alaphridus Simón Colomina (1936); PRO MIMOŘÁDNOU AKTUÁLNOST JE ZDE DOČASNĚ VLOŽENO a je možnost šířit

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.