Světci k nám hovoří...


sv. Kastricián

Castritianus

1. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. III.

ŽIVOTOPIS

Patří mezi svaté zapsané v Římském martyrologiu, o jejichž životě se nedochovaly téměř žádné spolehlivé zprávy. Víme o něm, že byl biskupem v Miláně a údajně budoval chrámy. Jeho životopis v Historia Dataria z 11. století, který ho zařazuje na začátek 2. století, vycházel z legendárního vyprávění. Ve skutečnosti byl milánským biskupem asi v polovině 3. století. Jeho ostatky byly přeneseny ze hřbitova údajně v oblasti Porta Romana do baziliky sv. Kalimera.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Edmundus Campion, Radulphus Sherwin et Alexander Briant (1581); Nahum, propheta ; Castritianus (s. III.); Florentia (s. IV.); Leontius, ep. Foroiulien (asi 433); Domnolus (581); Agericus (588); Eligius, ep. Noviomen (660); Antonius Bonfadini (1482); Ioannes Beche (1539); Richardus Langley (1586); Maria Clara a Iesu Infante Libania Carmo (1899); Carolus Foucauld (1916); Casimirus Sykulski (1941); Lidvina (Angela Elisa) Meneguzzi, virgo (1941); Maria Rosa a Iesu Pellesi (1972); Maria Clementina Nengapeta Anuarite (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.