Světci k nám hovoří...


sv. Leoncius

Leontius, ep. Foroiulien

1. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 433

ŽIVOTOPIS

Podle tradice se narodil v Nimes ve Francii a bývá označován za bratra Kastora (pam. 21. 9.), biskupa Apt. Sám se roku 400 stal biskupem ve Fréjus na jihu Francie. Mezi jeho přáteli je jmenován Jan Kasián (pam. 23. 7.). Biskup Leoncius se ve Fréjus přičinil o dostavbu první místní katedrály. Od papeže Celestýna I. byl pověřen určitými úkoly a údajně měl vliv také na význam Lérinského kláštera jako střediska modlitby a vzdělávání. V tomto klášteře se stal představeným Honorát (pam. 16. 1.), ale od r. 426 musel nastoupit na biskupský stolec v Arles a některé výsady prý přešly na biskupa Leoncia. Oba biskupové měli mezi sebou velmi přátelský vztah. Leoncius zemřel podle martyrologia asi roku 433, ale podle tradované legendy konal v té době ještě apoštolskou cestu k německým kmenům a zemřel asi o 10 let později. O uskutečnění tohoto apoštolátu však nejsou doklady.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Edmundus Campion, Radulphus Sherwin et Alexander Briant (1581); Nahum, propheta ; Castritianus (s. III.); Florentia (s. IV.); Leontius, ep. Foroiulien (asi 433); Domnolus (581); Agericus (588); Eligius, ep. Noviomen (660); Antonius Bonfadini (1482); Ioannes Beche (1539); Richardus Langley (1586); Maria Clara a Iesu Infante Libania Carmo (1899); Carolus Foucauld (1916); Casimirus Sykulski (1941); Lidvina (Angela Elisa) Meneguzzi, virgo (1941); Maria Rosa a Iesu Pellesi (1972); Maria Clementina Nengapeta Anuarite (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.