Světci k nám hovoří...


sv. Domnol

Domnolus

1. prosince, připomínka
Postavení:opat a biskup
Úmrtí:581

ŽIVOTOPIS

Za vlády Chlothara I. se stal opatem kláštera při chrámu svatého Vavřince v Paříži a asi od r. 543 byl biskupem v Le Mans. Zde byl i představeným kláštera sv. Vincence. Vynikal svými ctnostmi a stal se známým pro zázraky, které konal. Připomíná se jako zakladatel klášterů, kostelů a nemocnice. V r. 567 se účastnil synody v Tours a potom posvěcení katedrály v Nantes. Zemřel 1. 12. 581 v Le Mans.

V bazilice sv. Vavřince (Saint Laurent) v Paříži se nachází jemu zasvěcená kaple.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Edmundus Campion, Radulphus Sherwin et Alexander Briant (1581); Nahum, propheta ; Castritianus (s. III.); Florentia (s. IV.); Leontius, ep. Foroiulien (asi 433); Domnolus (581); Agericus (588); Eligius, ep. Noviomen (660); Antonius Bonfadini (1482); Ioannes Beche (1539); Richardus Langley (1586); Maria Clara a Iesu Infante Libania Carmo (1899); Carolus Foucauld (1916); Casimirus Sykulski (1941); Lidvina (Angela Elisa) Meneguzzi, virgo (1941); Maria Rosa a Iesu Pellesi (1972); Maria Clementina Nengapeta Anuarite (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.